Χρόνια πολλά στον δήμαρχο Παπάγου – Χολαργού κ. Αποστολόπουλο

0
108
Χρόνια πολλά στον δήμαρχο Παπάγου - Χολαργού κ. Αποστολόπουλο
Χρόνια πολλά στον δήμαρχο Παπάγου - Χολαργού κ. Αποστολόπουλο
διαφήμιση

Χρόνια πολλά στον δήμαρχο Παπάγου – Χολαργού κ. Αποστολόπουλο

Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή για τον δήμο Παπάγου – Χολαργού, αφού είναι του Αγίου Ηλία και γιορτάζει ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού κ. Ηλίας Αποστολόπουλος. Ο δήμαρχος για ακόμα μια τετραετία εκλέχθηκε με μεγάλη πλειοψηφία με ποσοστό 54% ένα ποσοστό που είχαμε πάρα πολλά χρόνια να το δούμε. Ευχόμαστε στον δήμαρχο κ. Ηλία Αποστολόπουλο η θητεία που θα έρθει τα επόμενα 4 χρόνια να είναι χρόνια δημιουργικά να είναι χρόνια με νέα έργα για τον δήμο μας και πάνω απ’ όλα ΄πως το έχει αποδείξει άλλωστε να είναι ο δήμος μας και μετά όλα τα άλλα.
Χρόνια πολλά δήμαρχε να σε χαιρόμαστε.
Χρόνια πολλά στον δήμαρχο Παπάγου - Χολαργού κ. Αποστολόπουλο
Χρόνια πολλά στον δήμαρχο Παπάγου – Χολαργού κ. Αποστολόπουλο

ς π ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ ι α τ η ν ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η κ α ι τ η ν α ν α ν έ ω σ η τ η ς θ η τ ε ί α ς, ώ σ τ ε ν α   υ ν ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω