Οι πρώτοι των πρώτων σε Χολαργό και Παπάγο σε σταυρούς

0
446
Οι πρώτοι των πρώτων σε Χολαργό και Παπάγο σε σταυρούς
Οι πρώτοι των πρώτων σε Χολαργό και Παπάγο σε σταυρούς
Οι πρώτοι των πρώτων σε Χολαργό και Παπάγο σε σταυρούς
Οι πρώτοι των πρώτων σε Χολαργό και Παπάγο σε σταυρούς

Οι πρώτοι των πρώτων σε Χολαργό και Παπάγο σε σταυρούς

Η καταμέτρηση των σταυρών για το Δήμο Παπάγο – Χολαργό έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Υπολείπεται μόνο ένα εκλογικό τμήμα. Ο συνδυασμός του Ηλία Αποστολόπουλου  συγκέντρωσε 12.458 ψηφοδέλτια και κατέλαβε την 1η θέση με ποσοστό που άγγιξε το 54,60 %.

Μεγάλη μάχη στη σταυροδοσία για τα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου ο Δημήτρης Οικονόμου κατέλαβε την 1η θέση με 1.606 σταυρούς από τον Παπάγο. Ακολουθεί η Μαρία  Μουντάκη με  1.528 , για πρώτη φορά εμφανίζετε στον συνδυασμό του Ηλία Αποστολόπουλου ο Νίκος Κούκης με 1.285 σταυρούς , ακολουθεί η Χρύσα Παρίση με 1.258 σταυρούς , η Ειρήνη Βεντουζά με 1.121 σταυρούς και τέλος ο Μιχάλης Υφαντής με 1.113 σταυρούς. Θα πρέπει να αναφέρουμε πως η έκπληξη της βραδιάς ήταν ο Υφαντής Μιχάλης που για πρώτη φορά κατεβαίνει υποψήφιος και παίρνει ένα τόσο μεγάλο ποσοστό.

Οι σταυροί είναι από το υπουργείο που έχουν ανακοινωθεί.

τ ι ς π ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ ι α τ η ν ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η κ α ι τ η ν α ν α ν έ ω σ η τ η ς θ η τ ε ί α ς, ώ σ τ ε ν α   υ ν ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω πα   υ ο α υ τ ή ς