Βρέθηκε στην Αγ. Παρασκευή το ψάχνει κανείς;

0
126
Βρέθηκε στην Αγ. Παρασκευή το ψάχνει κανείς;
Βρέθηκε στην Αγ. Παρασκευή το ψάχνει κανείς;
διαφήμιση
Βρέθηκε στην Αγ. Παρασκευή το ψάχνει κανείς;
Βρέθηκε στην Αγ. Παρασκευή το ψάχνει κανείς;

Βρέθηκε στην Αγ. Παρασκευή το ψάχνει κανείς;

Γνωρίζει κανείς αυτό το σκυλάκι???
Το είδαν στη οδό Μεγάλου Σπηλαίου στην Αγ. Παρασκευή!!!

Αν είναι κάποιου μπορεί να επικοινωνήσει είτε με το site μας στο 6992138341 είτε να μας στείλει email:boreiageitonia@gmail.com

Θα πρέπει να αναφέρουμε πως έχει παρατηρηθεί πως το σκυλάκι αυτό που είναι και αρσενικό κυκλοφορεί στην περιοχή και το έχουν δει πολλές φορές. Είναι επικίνδυνο κάτι τέτοιο βέβαια.

Βρέθηκε στην Αγ. Παρασκευή το ψάχνει κανείς;
τ ι ς π ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ ι α τ η ν ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η κ α ι τ η ν α ν α ν έ ω σ η τ η ς θ η τ ε ί α ς, ώ σ τ ε ν α   υ ν ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω πα   υ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω πα   υ νν