Συγχαρητήρια επιστολή του Γιάννη Κεχρή στον Ηλία Αποστολόπουλο

0
332
Συγχαρητήρια επιστολή του Γιάννη Κεχρή στον Ηλία Αποστολόπουλο
Συγχαρητήρια επιστολή του Γιάννη Κεχρή στον Ηλία Αποστολόπουλο
Συγχαρητήρια επιστολή του Γιάννη Κεχρή στον Ηλία Αποστολόπουλο
Συγχαρητήρια επιστολή του Γιάννη Κεχρή στον Ηλία Αποστολόπουλο

Συγχαρητήρια επιστολή του Γιάννη Κεχρή στον Ηλία Αποστολόπουλο

Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον Δήμαρχο Ηλία Αποστολόπουλο για την επανεκλογή του, όπως και σε όλους τους υποψήφιους Δημάρχους του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, για τον αξιοπρεπή και πολιτισμένο προεκλογικό αγώνα που διεξήγαγαν. Ως εκλεγμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής, δεσμεύομαι να συνεργαστώ με τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού για τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αλλά και την υλοποίηση υπερτοπικών έργων πνοής που θα αναβαθμίσουν τον Δήμο Παπάγου – Χολαργού και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

τ ι ς π ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ ι α τ η ν ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η κ α ι τ η ν α ν α ν έ ω σ η τ η ς θ η τ ε ί α ς, ώ σ τ ε ν α   υ ν ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω πα   υ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω πα   υ νν