Στα Βριλήσσια ο υποψ. Βουλευτής ΝΔ στο Βόρειο Τομέα, Σάκης Ιωαννίδης

0
1358
Στα Βριλήσσια ο υποψ. Βουλευτής ΝΔ στο Βόρειο Τομέα, Σάκης Ιωαννίδης
Στα Βριλήσσια ο υποψ. Βουλευτής ΝΔ στο Βόρειο Τομέα, Σάκης Ιωαννίδης
Ακολουθήστε μας στα social media

Στα Βριλήσσια ο υποψ. Βουλευτής ΝΔ στο Βόρειο Τομέα, Σάκης Ιωαννίδης

Στις εορταστικές εκδηλώσεις με αφορμή την εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου
στα Βριλήσσια συμμετείχε ο πρώην Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ και υποψήφιος
βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στο Βόρειο Τομέα της Β΄Αθηνών, Σάκης 
Ιωαννίδης.

Ο κ. Ιωαννίδης συμμετείχε στην λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος, έκανε βόλτα
στο πανηγύρι που είχε στηθεί συνομιλώντας με πολίτες και μικροπωλητές,
ενώ παρακολούθησε και τους παραδοσιακούς χορούς από τοπικούς συλλόγους
της περιοχής.

Στα Βριλήσσια ο υποψ. Βουλευτής ΝΔ στο Βόρειο Τομέα, Σάκης Ιωαννίδης
Στα Βριλήσσια ο υποψ. Βουλευτής ΝΔ στο Βόρειο Τομέα, Σάκης Ιωαννίδης
Στα Βριλήσσια ο υποψ. Βουλευτής ΝΔ στο Βόρειο Τομέα, Σάκης Ιωαννίδης
Στα Βριλήσσια ο υποψ. Βουλευτής ΝΔ στο Βόρειο Τομέα, Σάκης Ιωαννίδης
Στα Βριλήσσια ο υποψ. Βουλευτής ΝΔ στο Βόρειο Τομέα, Σάκης Ιωαννίδης
Στα Βριλήσσια ο υποψ. Βουλευτής ΝΔ στο Βόρειο Τομέα, Σάκης Ιωαννίδης

Σ τ ι ς π ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ ι α τ η ν ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η κ α ι τ η ν α ν α ν έ ω σ η τ η ς θ η τ ε ί α ς, ώ σ τ ε ν α   υ ν ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω π ο ι τ η ς