Έναρξη μαθημάτων των τμημάτων στο ΚΔΒΜ Αγίας Παρασκευής

0
232
διαφήμιση

Έναρξη μαθημάτων των τμημάτων στο ΚΔΒΜ Αγίας Παρασκευής

ΚΔΒΜ Αγίας Παρασκευής: Ξεκίνησαν την Τρίτη 21-01-2020 τα μαθήματα στα πρώτα δημιουργηθέντα τμήματα στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Αγίας Παρασκευής.

Η ανταπόκριση των πολιτών ήταν ικανοποιητική και συνεχίζεται η προσέλευσή τους για κατάθεση αιτήσεων, καθώς η πρόσκληση παραμένει ανοιχτή και κάθε ένα τμήμα που δημιουργείται ξεκινά τα μαθήματα. Τα μαθήματα για το Πρόγραμμα πραγματοποιούνται στο χώρο του 2ου Λυκείου Υακίνθου 25, Αγία
Παρασκευή.
Επίσης εννιά (19 έως 27 του παρακάτω πίνακα) νέες θεματικές δράσεις εντάσσονται επιπλέον στα
Προγράμματα του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου
Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του
Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αγίας Παρασκευής στο οποίο υλοποιούνται προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης
Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αγίας Παρασκευής μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα
προγράμματα:


Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50
2 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50
3 Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ) 50
4 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25
5 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media) 25
6 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50
7 Ηλεκτρονική εφημερίδα 50
8
Εκπαίδευση Μεταναστών Επίπεδο Α2: Απευθύνεται σε όσους έχουν κατακτήσει, σε
επίπεδο αρχαρίων, όλες τις γλωσσικές δεξιότητες της ελληνική γλώσσας
175
9 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25
10 Βασικά Αγγλικά (Α1) 50
11 Βασικά Αγγλικά (Α2) 50
12 Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Λογότυπο
13 Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1 Δήμου -Α2) 25
14 Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
15 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία 25
16 Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων 25
17 Οικολογικές λύσεις για το σπίτι 25
18 Εθελοντισμός: Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων, Εκτάκτων αναγκών στην τοπική κοινωνία 25
19 Βελτιώνω την ορθογραφία μου 25
20 Σύνδεση σχολείου-οικογένειας 50
21 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 25
22 Χαΐνηδες Γνώστες του Βουνού 25
23 Αθλητισμός και διατροφή 25
24 Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
25 Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού 25
26 Επικοινωνία και δυναμική της Ομάδας 25
27 Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 25
(19 έως 27 είναι οι εννιά νέες θεματικές δράσεις που εντάσσονται επιπλέον στα Προγράμματα )
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας
καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των
ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου
αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.
Τα Προγράμματα πραγματοποιούνται στο χώρο του 2ου Λυκείου Υακίνθου 25, Αγία Παρασκευή.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση
και Διά Βίου Μάθηση»
Οι δηλώσεις – αιτήσεις συμμετοχής συνεχίζονται και μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Παιδείας Δια
Βίου Μάθησης και Πολιτισμού στο 2ο
όροφο του Δημαρχείου Αγίας Παρασκευής κατά τις ώρες 09:00-13:00
έχοντας την ταυτότητα σας.
Στο site του Δήμου μπορείτε να εκτυπώσετε την σχετική αίτηση και στον ιστότοπο https://kentradiaviou.gr
μπορείτε να λάβετε πληροφορίες για το κάθε πρόγραμμα – δράση
Πληροφορίες:
Τμήμα Παιδείας Τηλ. : 2132004568-601
Ταχ. Διεύθυνση: Μεσογείων 415-417
Email: dep@agiaparaskevi.gr
Τηρείται σειρά προτεραιότητας.