Έκθεση ζωγραφικής “MYSTIFY” στον δήμο Παπάγου – Χολαργού

0
116
Έκθεση ζωγραφικής MYSTIFY στον δήμο Παπάγου - Χολαργού
Έκθεση ζωγραφικής MYSTIFY στον δήμο Παπάγου - Χολαργού
διαφήμιση

Έκθεση ζωγραφικής “MYSTIFY” στον δήμο Παπάγου – Χολαργού

Μια ακόμα έκθεση ζωγραφικής πραγματοποιείτε στην αίθουσα του δημαρχείου Παπάγου- Χολαργού όπως κάθε φορά άλλωστε. Η έκθεση ζωγραφική έχει να κάνει με την πραγματικότητα μέσα από τα μάτια του ζωγράφου Χρήστου Τσαντήλα, στην έκθεση ζωγραφικής “MYSTIFY” , που φιλοξενείται στον εκθεσιακό χώρο του Δημαρχείου Παπάγου – Χολαργού, από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου και ώρες 18.00 – 21.00.

Έκθεση ζωγραφικής MYSTIFY στον δήμο Παπάγου - Χολαργού
Έκθεση ζωγραφικής MYSTIFY στον δήμο Παπάγου – Χολαργού

Σ τ ι ς π ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ ι α τ η ν ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η κ α ι τ η ν α ν α ν έ ω σ η τ η ς θ η τ ε ί α ς, ώ σ τ ε ν α   υ ν ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω π ο ι τ η ς χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω π ο ι τ η ς 

,