Εκδήλωση τμημάτων Μουσικής και Αρχαίων Ελληνικών του ΔΟΠΑΠ

0
125
Εκδήλωση τμημάτων Μουσικής και Αρχαίων Ελληνικών του ΔΟΠΑΠ
Εκδήλωση τμημάτων Μουσικής και Αρχαίων Ελληνικών του ΔΟΠΑΠ
διαφήμιση

Εκδήλωση τμημάτων Μουσικής και Αρχαίων Ελληνικών του ΔΟΠΑΠ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού κύριος Ηλίας Αποστολόπουλος και ο Πρόεδρος του ΔΟΠΑΠ κύριος Δημήτριος Οικονόμου σας προσκαλούν στην εκδήλωση των Τμημάτων Μουσικής και Αρχαίων Ελληνικών του ΔΟΠΑΠ.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Ιουνίου στις 19:00 στην Αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του Δημαρχείου Παπάγου-Χολαργού (Λεωφ. Περικλέους 55).
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη

Εκδήλωση τμημάτων Μουσικής και Αρχαίων Ελληνικών του ΔΟΠΑΠ
Εκδήλωση τμημάτων Μουσικής και Αρχαίων Ελληνικών του ΔΟΠΑΠ

Σ τ ι ς π ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ ι α τ η ν ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η κ α ι τ η ν α ν α ν έ ω σ η τ η ς θ η τ ε ί α ς, ώ σ τ ε ν α   υ ν ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω π ο ι τ Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω π ο ι τ η ς η ς θ ρ ω π ο ι τ η ς η θ ρ ω π ο ι τ η ς ης ς ης ς cd dv