ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

0
244
διαφήμιση

pantopoleioΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

Πρός τον Δήμαρχο Παπάγου Χολαργού

κ. Ηλία Αποσοτολόπουλο

 

Κύριε δήμαρχε

Επειδή πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει επαναληφθεί η συζήτηση για την αξιοπιστία και τη  διαφάνεια του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας και έχουμε αναφέρει σωρεία καταγγελιών για ευνοϊκές ή δυσμενείς στοχευμένες μεταχειρίσεις δικαιούχων.

Επειδή μέχρι σήμερα σε όλες τις συζητήσεις εσείς διαψεύδετε κάθε τέτοια περίπτωση χωρίς όμως καμία φορά να έχετε φέρει στο δημοτικό συμβούλιο κάποια συγκεκριμένα στοιχεία.

Επειδή στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο με διαβεβαιώσατε προφορικώς ότι στο Κοινωνικό Παντοπωλείο τηρείται και αποθήκη και πρωτόκολλα παραλαβής.

Επειδή η αλήθεια αποδεικνύεται πολύ εύκολα, θα ήθελα  να μου χορηγήσετε τα εξής έγγραφα και στοιχεία.

 

1)    Πλήρη πίνακα με τα αγαθά και τις ποσότητες και με τον αύξοντα αριθμό κάθε προϊόντος  που υπήρχε στην αποθήκη του Κοινωνικού Παντοπωλείου την 26η Φεβρουαρίου 2016.

2)    Πλήρη πίνακα με αγαθά και ποσότητες και με τον αύξοντα αριθμό κάθε προϊόντος  που υπήρχε στην αποθήκη του Κοινωνικού Παντοπωλείου την 1ηΜαρτίου 2016

3)    Το υπογεγραμμένο από τους δικαιούχους έγγραφο παραλαβής με τα αγαθά που παρέλαβαν οι δικαιούχοι στο Μητρώο της Κοινωνικής υπηρεσίας με αύξοντα αριθμό κατά σειρά 56, 100 και 105 την εβδομάδα από την 1η έως 7 Μαρτίου 2016 (παρακαλώ να σβηστεί το όνομα και κάθε άλλο προσωπικό στοιχείο από το έγγραφο).

4)    Οι αποφάσεις της αρμόδιας επιτροπής ένταξης στο Μητρώο των δικαιούχων με αύξοντα αριθμό κατά σειρά 56, 100 και 105. (παρακαλώ να σβηστεί το όνομα και κάθε άλλο προσωπικό στοιχείο από το έγγραφο).

5)    Πλήρη πίνακα με τα αγαθά και τις ποσότητες και με τον αύξοντα αριθμό κάθε προϊόντος  που υπήρχε στην αποθήκη του Κοινωνικού Παντοπωλείου την 10η Ιουνίου 2016

6)    Πλήρη πίνακα με αγαθά και ποσότητες και με τον αύξοντα αριθμό κάθε προϊόντος  που υπήρχε στην αποθήκη του Κοινωνικού Παντοπωλείου την 13ηΙουνίου 2016

7)    Τα αγαθά που παρέλαβαν οι δικαιούχοι με αύξοντα αριθμό κατά σειρά 56, 100 και 105 στο Μητρώο της Κοινωνικής υπηρεσίας και το έγγραφο στο οποίο υπέγραψαν την εβδομάδα από την 13η μέχρι 20η Ιουνίου 2016 (παρακαλώ να σβηστεί το όνομα και κάθε άλλο προσωπικό στοιχείο από το έγγραφο).

8)    Επίσης το Κοινωνικό Παντοπωλείο παρέλαβε από το ΤΕΒΑ μια ποσότητα κοτόπουλα. Παρακαλώ να μου χορηγήσετε πίνακα με αριθμό μητρώων που παρέλαβαν τα κοτόπουλα.

 

Αυτά τα στοιχεία αποτελούν σαφή απόδειξη ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί με διαφάνεια και αξιοπιστία και δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι υπάρχουν αδιαφανείς διαδικασίες και εκτροπές αγαθών.

Οταν μας προσκομίσετε αυτά τα στοιχεία τότε κι εμείς από την μεριά μας θα τα δημοσιοποιήσουμε έτσι ώστε και να έχουμε εξαντλήσει τον ελεγκτικό μας ρόλο και να σταματήσει η οποιαδήποτε φημολογία.

 

Σας ευχαριστώ

 

 

Σημ προς την Υπηρεσία: Παρακαλώ να μου στείλετε τον αρ. Πρωτοκόλλου της αίτησης μου.

 

 

ΧΑΡΗΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Mob: 6973.401648

xk@30meres.gr