Συμβασιούχοι Καθαριότητος

0
368
Συμβασιούχοι Καθαριότητος
Συμβασιούχοι Καθαριότητος
Συμβασιούχοι Καθαριότητος
Συμβασιούχοι Καθαριότητος

Συμβασιούχοι Καθαριότητος

Τον τελευταίο καιρό όλοι εμείς που ασχολούμεθα με την αυτοδιοίκηση και όχι μόνο, ζούμε τις επιπτώσεις της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου «που κρίνει ως αντισυνταγματική την παράταση των συμβάσεων των συμβασιούχων και την καταβολή των μισθών τους για την εργασία που παρείχαν από την παράταση και μετά».

 

Ο Κώστας – Πολυχρόνης Τίγκας μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔΑ συμμετείχε στην έκτακτη συνεδρίασή του την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 για το  θέμα αυτό. Οι θέσεις του είναι:

 

        α. Άμεση προκήρυξη θέσεων μόνιμου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των Δήμων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες με μοριοδότηση των συμβασιούχων κατά μήνα υπηρεσίας τους και μοριοδότηση της εντοπιότητας.

 

         β. Παράταση μέχρι τέλους του 2017 των ισχυουσών συμβάσεων ή όσο απαιτηθεί για την υλοποίηση των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο.  

 

         γ.Πληρωμή όλων των δεδουλευμένων στους συμβασιούχους.

 

         δ. Η κυβέρνηση που δημιούργησε το πρόβλημα να βρει τρόπο ώστε με νομοθετική ρύθμιση να δοθεί μόνιμη λύση για όλους τους συμβασιούχους τόσο για όσους υπηρέτησαν στο παρελθόν, όσο και για τους νυν υπηρετούντες.

 

Το βέβαιο είναι ότι οι συμβασιούχοι στην καθαριότητα, γιατί κατά βάση γι αυτούς μιλάμε, μαζί με τους αορίστου χρόνου συναδέλφους, αποτελούν τη βάση στις ανταποδοτικά παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων.

Είμαστε αλληλέγγυοι στο δίκαιο αγώνα των συμβασιούχων εργαζομένων για μόνιμη και σταθερή εργασία με πλήρη  δικαιώματα και καλούμε την κυβέρνηση να φέρει άμεσα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση.

Είμαστε απέναντι στις όποιες σκέψεις απόλυσης.

Είμαστε απέναντι σε κάθε σκέψη  ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης των απορριμμάτων.

 Συμβασιούχοι Καθαριότητος

Το βέβαιο είναι ότι οι συμβασιούχοι στην καθαριότητα, γιατί κατά βάση γι αυτούς μιλάμε, μαζί με τους αορίστου χρόνου συναδέλφους, αποτελούν τη βάση στις ανταποδοτικά παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων.Είμαστε αλληλέγγυοι στο δίκαιο αγώνα των συμβασιούχων εργαζομένων για μόνιμη και σταθερή εργασία με πλήρη  δικαιώματα και καλούμε την κυβέρνηση να φέρει άμεσα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση.Είμαστε απέναντι στις όποιες σκέψεις απόλυσης.Είμαστε απέναντι σε κάθε σκέψη  ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης των απορριμμάτων.