Έκλεψαν αυτοκίνητο στην πλατεία Κύπρου χωρίς να το καταλάβει κανείς

0
201
Έκλεψαν αυτοκίνητο στην πλατεία Κήπρου χωρίς να το καταλάβει κανείς

Έκλεψαν αυτοκίνητο στην πλατεία Κύπρου χωρίς να το καταλάβει κανείς

Κύπρου: Νέο κρούσμα είχαμε για ακόμα μια φορά. Έκλεψαν αυτοκίνητο χωρίς να το καταλάβει κανείς σε κεντρικό δρόμο στην πλατεία κήπρου στον Χολαργό. Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου το είχε παρκάρει κοντά στον κεντρικό δρόμο της 17ης Νοεμβρίου λεωφόρος που συνέχει περνάνε αυτοκίνητα και κόσμος κυρίως τώρα που είναι και καλοκαίρι.

Ο κάτοχος του αυτοκινήτου είναι ανιψιός γνωστού που είχε μαγαζί στον Χολαργό.

Κρίμα δεν είναι η πρώτη φορά που γίνετε κάτι τέτοιο πριν κανένα 6μηνο είχα κλέψει μηχανή έχω από καφετέρια.

Κάτι πρέπει να γίνει με το θέμα αυτό γιατί ο κόσμος έχει αρχίσει και φοβάται δεν είναι το μόνο κρούσμα που έχει γίνει στον Χολαργό μας αναφέρει ο κόσμος.

Έκλεψαν αυτοκίνητο στην πλατεία Κήπρου χωρίς να το καταλάβει κανείς

τ ι ς π ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ ι α τ η ν ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η κ α ι τ η ν α ν α ν έ ω σ η τ η ς θ η τ ε ί α ς, ώ σ τ ε ν α   υ ν ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω πα   υ ο α υ τ ή ς