Ιερά Πανήγυρις Αγίου Παϊσίου στον Χολαργό σήμερα Πέμπτη

0
123
Ιερά Πανήγυρις Αγίου Παϊσίου στον Χολαργό σήμερα Πέμπτη
Ιερά Πανήγυρις Αγίου Παϊσίου στον Χολαργό σήμερα Πέμπτη

Ιερά Πανήγυρις Αγίου Παϊσίου στον Χολαργό σήμερα Πέμπτη

Ιερός Ναός Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Χολαργού

Πρόγραμμα Πανηγύρεως Αγίου Παϊσίου

Πέμπτη 11 Ιουλίου – 19.30 – Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ Αρτοκλασίας και Ιερού Κηρύγματος

Παρασκευή 12 Ιουλίου – 07.00 – Πανηγυρικός Όρθρος

      08.30 – Θεία Λειτουργία

19.00 – Μεθέορτος Εσπερινός και παράκλησις του Αγίου

Ιερά Πανήγυρις Αγίου Παϊσίου στον Χολαργό σήμερα Πέμπτη
Ιερά Πανήγυρις Αγίου Παϊσίου στον Χολαργό σήμερα Πέμπτη

ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς

δ η μ ό τ ε ς γ ι α τ η ν ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η κ α ι τ η ν α ν α ν έ ω σ η τ η ς θ η τ ε ί α ς, ώ σ τ ε ν α   υ ν ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς

Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω π ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω π ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω π