Ιερά Πανήγυρις Αγίου Παϊσίου στον Χολαργό σήμερα Πέμπτη

0
90
Ιερά Πανήγυρις Αγίου Παϊσίου στον Χολαργό σήμερα Πέμπτη
Ιερά Πανήγυρις Αγίου Παϊσίου στον Χολαργό σήμερα Πέμπτη
διαφήμιση

Ιερά Πανήγυρις Αγίου Παϊσίου στον Χολαργό σήμερα Πέμπτη

Ιερός Ναός Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Χολαργού

Πρόγραμμα Πανηγύρεως Αγίου Παϊσίου

Πέμπτη 11 Ιουλίου – 19.30 – Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ Αρτοκλασίας και Ιερού Κηρύγματος

Παρασκευή 12 Ιουλίου – 07.00 – Πανηγυρικός Όρθρος

      08.30 – Θεία Λειτουργία

19.00 – Μεθέορτος Εσπερινός και παράκλησις του Αγίου

Ιερά Πανήγυρις Αγίου Παϊσίου στον Χολαργό σήμερα Πέμπτη
Ιερά Πανήγυρις Αγίου Παϊσίου στον Χολαργό σήμερα Πέμπτη

ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς

δ η μ ό τ ε ς γ ι α τ η ν ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η κ α ι τ η ν α ν α ν έ ω σ η τ η ς θ η τ ε ί α ς, ώ σ τ ε ν α   υ ν ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς

Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω π ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω π ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω π