Συναυλία με άρωμα Καλοκαιριού στον δήμο Παπάγου – Χολαργού

0
179
Συναυλία με άρωμα Καλοκαιριού στον δήμο Παπάγου - Χολαργού
Συναυλία με άρωμα Καλοκαιριού στον δήμο Παπάγου - Χολαργού

Συναυλία με άρωμα Καλοκαιριού στον δήμο Παπάγου – Χολαργού

Την Τετάρτη 10 Ιουλίου και ώρα 21.00, η συντοπίτισσά μας Ηλέκτρα Βαλτινού και ο Νίκος Κερκένης, μας υποδέχονται στο υπαίθριο θεατράκι του Δημαρχείου Παπάγου – Χολαργού, σε μια συναυλία με άρωμα καλοκαιριού.
Καλλιτεχνική επιμέλεια Κώστας Κορκίδας, μπουζούκι Διονύσης Κουτσόπουλος.
Συμμετέχει ο Δημήτρης Φράγκος.

Διοργάνωση: Δήμος Παπάγου – Χολαργού

Συναυλία με άρωμα Καλοκαιριού στον δήμο Παπάγου - Χολαργού
Συναυλία με άρωμα Καλοκαιριού στον δήμο Παπάγου – Χολαργού
τ ι ς π ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ ι α τ η ν ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η κ α ι τ η ν α ν α ν έ ω σ η τ η ς θ η τ ε ί α ς, ώ σ τ ε ν α   υ ν ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω πα   υ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω πα   υ νν