Σκυλάκι 2 μηνών κουταβάκι ψάχνει απεγνωσμένα σπιτάκι!

0
634
Σκυλάκι 2 μηνών κουταβάκι ψάχνει απεγνωσμένα σπιτάκι!
Σκυλάκι 2 μηνών κουταβάκι ψάχνει απεγνωσμένα σπιτάκι!

Σκυλάκι 2 μηνών κουταβάκι ψάχνει απεγνωσμένα σπιτάκι!

Ειναι 2 μηνών αγοράκι, βρίσκεται στην Αγια Παρασκευή Αττικής και ψάχνει απεγνωσμένα σπιτάκι!

Θα δοθεί σε υπεύθυνους κηδεμόνες, με συμβόλαιο Υιοθεσίας από τον Σύλλογο Ζωόφιλων Αγίας Παρασκευής (αρ. πρωτο. 1274/91), εντός Αττικής και οι ανάδοχοι θα παραλαμβάνουν ταχυδρομικά ένα ‘Κουτί Υιοθεσίας’ Pedigree® με Δωρεάν προϊόντα και ενημερωτικό υλικό. Όποιος ενδιαφέρεται να τον υιοθετήσει, μπορεί να καλέσει στο 6986390629 και στο 6936545274. Τα ζώα δεν είναι παιχνίδια, υιοθετήστε ΥΠΕΥΘΥΝΑ!

Σκυλάκι 2 μηνών κουταβάκι ψάχνει απεγνωσμένα σπιτάκι!
Σκυλάκι 2 μηνών κουταβάκι ψάχνει απεγνωσμένα σπιτάκι!
Σκυλάκι 2 μηνών κουταβάκι ψάχνει απεγνωσμένα σπιτάκι!
Σκυλάκι 2 μηνών κουταβάκι ψάχνει απεγνωσμένα σπιτάκι!
Σκυλάκι 2 μηνών κουταβάκι ψάχνει απεγνωσμένα σπιτάκι!
Σκυλάκι 2 μηνών κουταβάκι ψάχνει απεγνωσμένα σπιτάκι!
Σκυλάκι 2 μηνών κουταβάκι ψάχνει απεγνωσμένα σπιτάκι!
Σκυλάκι 2 μηνών κουταβάκι ψάχνει απεγνωσμένα σπιτάκι!
Σ τ ι ς π ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ ι α τ η ν ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η κ α ι τ η ν α ν α ν έ ω σ η τ η ς θ η τ ε ί α ς, ώ σ τ ε ν α   υ ν ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω π ο ι τ η ςε ν α   υ ν ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο