Ανεμιστήρες για τους μαθητές που δίνουν πανελλήνιες

0
379
Ανεμιστήρες για τους μαθητές που δίνουν πανελλήνιες
Ανεμιστήρες για τους μαθητές που δίνουν πανελλήνιες

Ανεμιστήρες για τους μαθητές που δίνουν πανελλήνιες

Για ακόμα μια φορά ο δήμος Παπάγου – Χολαργού πρωτοπορεί. Αυτή την φορά ο πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής επιτροπής κ. Μιχάλης Τράκας μαζί με τον δήμαρχο Παπάγου- Χολαργού κ. Ηλία Αποστολόπουλο σκέφτηκαν να κάνουν ένα βήμα παραπέρα και να βοηθήσουν τα παιδιά της τρίτης Λυκείου που δίνουν εξετάσεις βάζοντας ανεμιστήρες στις αίθουσες για της ημέρες που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις.

Δείτε την ανακοίνωση του κ. Τράκα

Η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στο πλαίσιο της βελτίωσης των συνθηκών κατά την διάρκεια των Παναλληνίων εξετάσεων, εξόπλισε την κάθε αίθουσα με δύο επιδαπέδιους ανεμιστήρες. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ σε όλους τους μαθητές, πραγματοποιώντας έτσι τους στόχους τους.

Ανεμιστήρες για τους μαθητές που δίνουν πανελλήνιες
Ανεμιστήρες για τους μαθητές που δίνουν πανελλήνιες
Ανεμιστήρες για τους μαθητές που δίνουν πανελλήνιες
Ανεμιστήρες για τους μαθητές που δίνουν πανελλήνιες
Σ τ ι ς π ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ ι α τ η ν ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η κ α ι τ η ν α ν α ν έ ω σ η τ η ς θ η τ ε ί α ς, ώ σ τ ε ν α   υ ν ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά