Σε γνωστό σπίτι στο Παπάγο ο Άδωνις Γεωργιάδης φιλοξενούμενος

0
558
Σε γνωστό σπίτι στο Παπάγο ο Άδωνις Γεωργιάδης φιλοξενούμενος
Σε γνωστό σπίτι στο Παπάγο ο Άδωνις Γεωργιάδης φιλοξενούμενος

Σε γνωστό σπίτι στο Παπάγο ο Άδωνις Γεωργιάδης φιλοξενούμενος

Σε πολύ γνωστού σπίτι βρέθηκε την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Άδωνις Γεωργιάδης φιλοξενούμενος. Η εκδήλωση ήταν να πραγματοποιηθεί σε γνωστή καφετέρια στο Παπάγου όμως αναβλήθηκε και πραγματοποιήθηκε στο σπίτι. Ο κόσμος θα πρέπει να αναφέρουμε πως ήταν πάρα πολύς. Το θέμα την συνάντησης ήταν οι εκλογές στις 7 Ιουλίου αλλά και άλλα θέματα για το μέλλον.  Την παρουσίαση την έκανε ο δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού κ. Ηλίας Αποστολόπουλος. 

Σε γνωστό σπίτι στο Παπάγο ο Άδωνις Γεωργιάδης φιλοξενούμενος
Σε γνωστό σπίτι στο Παπάγο ο Άδωνις Γεωργιάδης φιλοξενούμενος

τ ι ς π ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ ι α τ η ν ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η κ α ι τ η ν α ν α ν έ ω σ η τ η ς θ η τ ε ί α ς, ώ σ τ ε ν α   υ ν ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω πα   υ ν Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω πα   υ ν