Το Σάββατο η κηδεία του Ανδρέα Αλεβίζου που έφυγε νωρίς.

0
719
Το Σάββατο η κηδεία του Ανδρέα Αλεβίζου που έφυγε νωρίς.
Το Σάββατο η κηδεία του Ανδρέα Αλεβίζου που έφυγε νωρίς.

Το Σάββατο η κηδεία του Ανδρέα Αλεβίζου που έφυγε νωρίς.

To Σάββατο θα γίνει η κηδεία του άτυχου νέου Χολαργιώτη  Ανδρέα Αλεβίζου που έφυγε πολύ νωρίς μόλις στα 37 του χρόνια. Όσοι έμαθαν το νέο έμειναν έκπληκτοι αφού δεν περίμεναν να ακούσουν κάτι γι ένα τόσο καλό παιδί.

Θα πρέπει να αναφέρουμε πως η κηδεία θα γίνει στο κοιμητήριο του Χολαργού το Σάββατο 15 Ιουνίου και ώρα 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Παμμέγιστων Ταξιαρχών Κοιμητηρίου Χολαργού.

Οι συνεργάτες την Βόρειας Γειτονίας συλλυπούνται την οικογένεια για τον ξαφνικό θάνατο του Ανδρέα.
Το Σάββατο η κηδεία του Ανδρέα Αλεβίζου που έφυγε νωρίς.
Το Σάββατο η κηδεία του Ανδρέα Αλεβίζου που έφυγε νωρίς.
τ ι ς π ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ ι α τ η ν ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η κ α ι τ η ν α ν α ν έ ω σ η τ η ς θ η τ ε ί α ς, ώ σ τ ε ν α   υ ν ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω πα   υ νς. Ο ι ά ν θ ρ ω πα   υ νς. Ο ι ά ν θ ρ ω πα   υ ν