Νέα κλοπή αυτοκινήτου στον Χολαργό. Κάτι πρέπει να γίνει

0
285
Νέα κλοπή αυτοκινήτου στον Χολαργό. Κάτι πρέπει να γίνει
Νέα κλοπή αυτοκινήτου στον Χολαργό. Κάτι πρέπει να γίνει

Νέα κλοπή αυτοκινήτου στον Χολαργό. Κάτι πρέπει να γίνει

Εταιρικό αυτοκίνητο έκλεψαν αυτή τη φορά για ακόμα μια φορά στον Χολαργό. Σημασία δεν έχει όμως η κλοπή που αυτοκινήτου που και αυτό είναι σημαντικό αλλά πως μέσα στο αυτοκίνητο είχε και τα πράγματα από το παιδί του είχε κινητικά προβλήματα.

Που είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του

Αυτές τις ώρες τα λόγια είναι περιττά και οι πράξεις δυστυχώς μιλάνε από μόνες τους. Ο άνθρωπος το είχε παρκάρει το αυτοκίνητο μπροστά από το σπίτι του όμως δεν έγινε αντιληπτό την ώρα που του το έκλεψαν.

Νέα κλοπή αυτοκινήτου στον Χολαργό. Κάτι πρέπει να γίνει-boreiageitonia1207
Νέα κλοπή αυτοκινήτου στον Χολαργό. Κάτι πρέπει να γίνει

Ας ελπίσουμε να είναι το τελευταίο περιστατικό που ακούμε από κλοπή αυτοκινήτου γιατί το κακό έχει παραγίνει στον δήμο μας.

Ο κόσμος ζητάει μεγαλύτερη αστυνόμευση και καλύτερη προστασία των ίδιων και των οικογενειών τους αλλά και της περιουσίας τους.

Νέα κλοπή αυτοκινήτου στον Χολαργό. Κάτι πρέπει να γίνει
Νέα κλοπή αυτοκινήτου στον Χολαργό. Κάτι πρέπει να γίνει

 ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ ι α τ η ν ε μ π ι σ