Η πρώτη εικόνα από σταυρούς στην παράταξη του Ηλία Αποστολόπουλου

0
670

Η πρώτη εικόνα από σταυρούς στην παράταξη του Ηλία Αποστολόπουλου

Αυτή είναι η πρώτη εικόνα από τα αποτελέσματα του Ηλία Αποστολόπουλου και τους νέους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία. Προηγείται η Αθανασάκου με 1554, ακολουθεί ο Αυγουρόπουλος με 1043 στον Χολαργό. Οι δύο πρώτοι στο Παπάγου είναι ο Οικονόμου με 1513 και ακολουθεί ο Κουκής με 1216.

Θα πρέπει να τονίσουμε πως δεν είναι τα τελικά αποτελέσματα και πως λείπουν δύο ακόμα εκλογικά κέντρα για να τελειοποιηθούν.

τ ι ς π ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ ι α τ η ν ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η κ α ι τ η ν α ν α ν έ ω σ η τ η ς θ η τ ε ί α ς, ώ σ τ ε ν α   υ ν ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω πα   υ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω πα   υ νν