Επέστρεψε δυναμικά ο Νίκος Κουκής στο Δημοτικό Συμβούλιο

0
517
Επέστρεψε δυναμικά ο Νίκος Κουκής στο Δημοτικό Συμβούλιο
Επέστρεψε δυναμικά ο Νίκος Κουκής στο Δημοτικό Συμβούλιο


Επέστρεψε δυναμικά ο Νίκος Κουκής στο Δημοτικό Συμβούλιο!!

Με τεράστια επιτυχία στέφθηκε η υποψηφιότητα του Νίκου Κουκή, αφού εκλέχτηκε τρίτος δημοτικός σύμβουλος με 1300 σταυρούς σε όλο τον Δήμο . Μην ξεχνάμε ότι ο Νίκος Κουκής σε αντίθεση με τους περισσότερους συνυποψήφιους του ήταν εκτός Δημοτικού Συμβουλίου και Διοίκησης τα τελευταία πέντε έτη , γεγονός που όπως φαίνεται δεν πτόησε ούτε τον ίδιο αλλά ούτε και τους ψηφοφόρους του αφού η δημοτικότητα και το βιογραφικό του παραμένουν σε υψηλά επίπεδα , αναμένουμε να δούμε την αξιοποίηση του .

τ ι ς π ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ ι α τ η ν ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η κ α ι τ η ν α ν α ν έ ω σ η τ η ς θ η τ ε ί α ς, ώ σ τ ε ν α   υ ν ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω πα   υ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω πα   υ νν