Έφυγε ο Γιώργος Γιαννέλης ο λογιστής από τον Χολαργό …

0
507
Έφυγε ο Γιώργος Γιαννέλης ο λογιστής από τον Χολαργό
Έφυγε ο Γιώργος Γιαννέλης ο λογιστής από τον Χολαργό

 

Έφυγε ο Γιώργος Γιαννέλης ο λογιστής από τον Χολαργό …

Έφυγε για την γειτονιά των αγγέλων ο λογιστής Γιώργος Γιαννέλης, σε ηλικία 72 χρόνων. Ο Γιώργος Γιαννέλης ήταν πάρα πολλά χρόνια λογιστής στον Χολαργό και συγκεκριμένα στην 17ης Νοεμβρίου 73. Είχε δύο υπέροχα παιδιά τον Γιάννη και την Δήμητρα. Η νεκρώσιμη ακολουθία θα γίνει την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019 και ώρα 17.00 στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών στο κοιμητήριο Χολαργού.

Θα πρέπει να αναφέρουμε πως η οικογένεια αντί για στεφάνια προτείνει τα χρήματα να δοθούν στον ΄΄Σύλλογο Φλόγα΄΄ όπου έξω από την εκκλησία θα υπάρχει κουτί για τον σύλλογο.

Θα πρέπει να αναφέρουμε πως ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος με πολύ καλή ψυχή.

Συλλυπητήρια από τους  συνεργάτες της Βόρειας Γειτονιάς

Έφυγε ο Γιώργος Γιαννέλης ο λογιστής από τον Χολαργό
Έφυγε ο Γιώργος Γιαννέλης ο λογιστής από τον Χολαργό
Σ τ ι ς π ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ ι α τ η ν ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η κ α ι τ η ν α ν α ν έ ω σ η τ η ς θ η τ ε ί α ς, ώ σ τ ε ν α   υ ν ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω π