Θερμά μας συλλυπητήρια από την Αθλητική Ένωση Χολαργού

0
304
Θερμά μας συλληπητήρια από την Αθλητική Ένωση Χολαργού
Θερμά μας συλλυπητήρια από την Αθλητική Ένωση Χολαργού

Θερμά μας συλλυπητήρια από την Αθλητική Ένωση Χολαργού

Ο σύλλογός μας , η Αθλητική Ένωση Χολαργού, είναι στην πολύ δυσάρεστη θέση να ”αποχαιρετήσει” με ύστατο αντίο έναν πολύ δικό του άνθρωπο, τον Γιώργο Γιαννέλη.

Θερμά μας συλληπητήρια από την Αθλητική Ένωση Χολαργού
Θερμά μας συλλυπητήρια από την Αθλητική Ένωση Χολαργού

Ο Γιώργος Γιαννέλης ήταν ένας απο τους ιδρυτές, οραματιστές και  διαχρονικά υποστηρικτής του  συλλόγου μας υπηρετώντας τον για πολλά χρόνια απο διάφορα πόστα. Το ύφος και η σοβαρότητά του αλλά και αγάπη του για τα παιδιά – αθλητές του συλλόγου μας  – και όχι μόνο – είναι μια εικόνα που θα θυμόμαστε για πάντα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη  του συλλόγου εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους δικούς του ανθρώπους.

Σ τ ι ς π ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ ι α τ η ν ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η κ α ι τ η ν α ν α ν έ ω σ η τ η ς θ η τ ε ί α ς, ώ σ τ ε ν α   υ ν ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω π ο ι τ η ς