Δήμητρα Κούτρα: Σπιτάκια για τα αδέσποτα σε Παπάγο και Χολαργό

0
450
Μια ωραία ιδέα για τα αδέσποτα του Παπάγου - Χολαργού
Μια ωραία ιδέα για τα αδέσποτα του Παπάγου - Χολαργού

Δήμητρα Κούτρα: Σπιτάκια για τα αδέσποτα σε Παπάγο και Χολαργό

Όλοι έχουμε δει να κυκλοφορούν αδέσποτα ζωάκια στον δήμο Παπάγου – Χολαργού. Κάποια επιβιώνουν και κάποια άλλα φεύγουν είτε από αυτοκίνητά είτε από φόλες είτε από άλλες αιτίες. Δείτε μια πολύ ωραία ιδέα που θα μπορούσαμε να έχουμε και στον δήμο μας για τα αδέσποτα ζώα.

Θα μπορούσαμε σε κεντρικά σημεία της πόλης μας να υπάρχουν σπιτάκια για αδέσποτα γατάκια και για σκυλάκια.

Για τις κρύες ημέρες που θα έρθουν τον χειμώνα μπορούμε τώρα που είναι καλοκαίρι να ετοιμάσουμε σπιτάκια γι’ αυτά τα ζωάκια που δεν έχουν να προστατευτούν από την βροχή και το κρύο. Να έχουν το δικό τους μέρος και να προστατεύονται και να μπορούν να κουλουριαστούν χωρίς να υπάρχει φόβος.

Δείτε μια εικόνα που θα μπορούσαμε να την δούμε και στον δήμο μας, η οποία δεν κοστίζει σχεδόν τίποτα, μιας και τα σπιτάκια είναι από φελλό φτιαγμένα.

Μια ωραία ιδέα για τα αδέσποτα του Παπάγου - Χολαργού
Μια ωραία ιδέα για τα αδέσποτα του Παπάγου – Χολαργού

Γράφει: η Δήμητρα Κούτρα – Δημοσιογράφος Υπ. Βόρειας Γειτονιάς

τ ι ς π ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ ι α τ η ν ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η κ α ι τ η ν α ν α ν έ ω σ η τ η ς θ η τ ε ί α ς, ώ σ τ ε ν α   υ ν ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω πα   υ ο α υ τ ή ς