ΣΒΑΚ: 2η Διαβούλευση Δήμου Κηφισιάς την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου

0
134

ΣΒΑΚ: 2η Διαβούλευση Δήμου Κηφισιάς την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου

ΣΒΑΚ: Ο Δήμος Κηφισιάς , στο πλαίσιο της εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)  του Δήμου  που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2019 και θα ολοκληρωθεί εντός του 2020 οργανώνει τη δεύτερη συνάντηση την  Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020, στις 11:30π.μ., Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς (Διονύσου και Μυρσίνης 2, Δημαρχείο Κηφισιάς), που αποσκοπεί στο συμμετοχικό σχεδιασμό για την βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης των πολιτών.

Βασικό αντικείμενο της δεύτερης συνάντησης είναι η πιο ενεργή συμμετοχή  των πολιτών και των φορέων του Δήμου στις διαδικασίες εκπόνησης του σχεδίου. Επίσης, θα γίνει παρουσίαση της Αρχικής Διατύπωσης του Οράματος, καθώς και των Προτεραιοτήτων και των Μετρήσιμων Στόχων λαμβάνοντας υπόψη και τα μέχρι σήμερα καταγεγραμμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητα τους.

Με το ΣΒΑΚ  του Δήμου Κηφισιάς  επιδιώκεται η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και του δημόσιου χώρου, μέσα από παρεμβάσεις αναδιοργάνωσης των όρων και των υποδομών αστικής κινητικότητας, καθώς και η ενίσχυση της συμμετοχικότητας και της δημοκρατικότητας στη λήψη αποφάσεων για τα θέματα των μεταφορών στην πόλη.

Το ΣΒΑΚ αντιμετωπίζει τα ζητήματα της αστικής κινητικότητας σε συνάρτηση με τις χρήσεις γης, το αστικό πράσινο, την οργάνωση των οικονομικών δραστηριοτήτων, τις αστικές υποδομές, την ενεργειακή απόδοση της πόλης, καθώς και την καθημερινότητα των κατοίκων, των εργαζομένων και των επισκεπτών. Ταυτόχρονα δίνει έμφαση σε ζητήματα ασφάλειας, πρόσβασης σε εμπορεύματα και υπηρεσίες, αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου, μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας και άμβλυνσης των συγκρούσεων των χρήσεων γης.

 

Στην ιστοσελίδα https://kifisiamobility.wixsite.com/svak οι πολίτες και οι φορείς μπορούν να ενημερώνονται διαρκώς για την πορεία της ανάπτυξης του ΣΒΑΚ .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ης Συνάντησης  Δικτύου Φορέων Σχεδίου Έργου ΣΒΑΚ Δήμου Κηφισιάς

11.30-11.35 Χαιρετισμοί

Γεώργιος Θωμάκος, Δήμαρχος Κηφισιάς

Αλέξιος Μακρής, Αντιδήμαρχος Κηφισιάς

 

11.35-11.50 Σχεδιάζοντας ένα Όραμα για τον Δήμο Κηφισιάς

Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος, Διδάκτωρ Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός, Μέλος Ε.ΔΙ.Π., Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π., Μονάδα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ΕΜΠ

 

11.50-12.30 Σύνοψη Εργασιών Α’ Σταδίου

Θοδωρής Μαυρογεώργης, MSc Συγκοινωνιολόγος – Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, «ΜΣΜ – ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»

 

12.30-12.45 Site και Πλατφόρμα ΣΒΑΚ/ Προτεραιότητες και Μετρήσιμοι Στόχοι

Χρήστος Καρολεμέας, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, Πτυχιούχος ΜΔΕ στη Γεωπληροφορική – MSc ΕΜΠ, Υποψήφιος Διδάκτορας στο Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής της ΣΑΤΜ ΕΜΠ, Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ

 

12.45-13.30 Ερωτήσεις και ανοιχτή συζήτηση

13.30-13.40 Συμπεράσματα και επόμενα βήματα

Αλέξιος Μακρής, Αντιδήμαρχος Κηφισιάς

 

Τι επιδιώκεται με την εκπόνηση του ΣΒΑΚ Δήμου Κηφισιάς

Μέσω του ολοκληρωμένου σχεδίου ΣΒΑΚ, ο Δήμος έχει την πρόθεση χάραξης πολιτικής ενίσχυσης των ήπιων μορφών μετακίνησης, με την υλοποίηση των σχετικών αστικών αναπλάσεων.

Με την εκπόνηση του ΣΒΑΚ επιδιώκεται:
η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και του δημόσιου χώρου, μέσα από παρεμβάσεις αναδιοργάνωσης των όρων και των υποδομών αστικής κινητικότητας,
η ενίσχυση των ήπιων μορφών μετακίνησης (ποδήλατο, πεζή, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς)
η ενίσχυση της ταυτότητας και της προσβασιμότητας του κέντρου της πόλης, εξασφαλίζοντας κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων,
η προστασία των περιοχών κατοικίας από οχλήσεις,
η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για μετακινήσεις και η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,
η αύξηση του ποσοστού χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς,
η αύξηση του ποσοστού χρήσης ποδηλάτου και πεζής μετακίνησης,
η μείωση της χρήσης των ΙΧ οχημάτων,
η διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς μετακίνησης όλων των ατόμων χωρίς διακρίσεις, με έμφαση στα ζητήματα κινητικότητας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμΕΑ) και Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ),
η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (τηλεματική, GIS, κτλ) για τη διαχείριση της αστικής κινητικότητας και την ενημέρωση των πολιτών,
η ενίσχυση της συμμετοχικότητας και της δημοκρατικότητας στη λήψη αποφάσεων για τα θέματα οργάνωσης του αστικού χώρου και της κινητικότητας στην πόλη.

Στόχευση μέσω ΣΒΑΚ για το δίκτυο ποδηλατοδρόμων

2η Συνάντηση Δικτύου Φορέων Σχεδίου Έργου ΣΒΑΚ Δήμου Κηφισιάς
Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020, στις 11:30π.μ., Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς

Μέσω του ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), ο Δήμος έχει την πρόθεση χάραξης πολιτικής ενίσχυσης των ήπιων μορφών μετακίνησης, με την υλοποίηση των σχετικών αστικών αναπλάσεων.

Υπάρχουσα κατάσταση δικτύου ποδηλατόδρομων
Ο Δήμος Κηφισιάς έχει αναπτυγμένο δίκτυο ποδηλατόδρομων. Στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς, υπάρχει δίκτυο ποδηλατοδρόμων που διέρχεται από τις οδούς Στροφιλίου – Εμμ. Μπενάκη – Β.Αμαλίας – Δηληγιάννη – Κασαβέτη – Λεβίδου – Κολοκοτρώνη – Πεντέλης Καποδιστρίου – Καραϊσκάκη – Γούναρη – Ρόδου – Απόλλωνος – Εθν. Στρατού, με συνολικό μήκος 4,67 χλμ.
Στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας ο υφιστάμενος ποδηλατόδρομος διέρχεται από τις οδούς Γ. Παπανδρέου – Κ. Βάρναλη – Δαβάκη – Β. Ηπείρου – Παπαναστασίου – Σεφέρη – Εθνικής Αντιστάσεως – Σεβδικίου – Γρηγορίου Ε΄ – Καζαντζάκη & Λ. Ακρίτα, με συνολικό μήκος 6 χλμ.
Τέλος, στη Δημοτική Ενότητα Εκάλης ο ποδηλατόδρομος διέρχεται από την οδό Ρόδων, συνολικού μήκους 3,85 χλμ.

Στόχευση
Στόχος είναι στις τρεις Δημοτικές Ενότητες – Κηφισιά, Νέα Ερυθραία και Εκάλη – να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ήπιων μορφών μετακίνησης, με πράσινες διαδρομές, με αναδιανομή του οδικού χώρου από τα οχήματα στον πεζό και τον ποδηλάτη, με τη δημιουργία δικτύου ποδηλατικών διαδρομών, όπου ο ποδηλάτης θα μπορεί με άνεση και ασφάλεια να μετακινείται σε όλη την έκταση του Δήμου με ενίσχυση των ΜΜΜ (ώστε να μειωθεί η χρήση ΙΧ και τα αντίστοιχα προβλήματα στάθμευσης), με σύνδεση του δικτύου με τους πόλους έλξης του Δήμου (όπως σχολεία, χώρους άθλησης, Διοικητικές Υπηρεσίες, Δημαρχείο, πλατείες/ πάρκα, χώρους πολιτισμού, κλπ.).

 

Υπάρχουσα κατάσταση συγκοινωνιακών γραμμών

Η χωροταξική θέση του Δήμου σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι διασχίζεται, από νότο προς βορρά, από σημαντικούς υπερτοπικούς οδικούς άξονες όπως η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης και η Λ. Κηφισίας-Ελ. Βενιζέλου-Θησέως, τον καθιστούν σημαντικό πόλο έλξης υπερτοπικών δραστηριοτήτων στο βόρειο τμήμα του λεκανοπεδίου.

Σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου έχουν υλοποιηθεί επεμβάσεις που ευνοούν την οδική ασφάλεια. Η κατασκευή υπερυψωμένων οδικών τμημάτων (woonerf) σε διασταυρώσεις οδών του Δήμου Κηφισιάς, όπως Εμμ. Μπενάκη-Πεσμαζόγλου, Μ. Μπότσαρη-Φραγκοπούλου, Ελαιών-Πατρών, κλπ, μείωσαν τις ταχύτητες των διερχομένων οχημάτων με αποτέλεσμα τη μείωση των ατυχημάτων. Επίσης, οι εν λόγω επεμβάσεις/ αναπλάσεις αναβάθμισαν την αισθητική του παρόδιου χώρου. Επιπλέον, επεμβάσεις στο οδόστρωμα καθώς και στις παράπλευρες επιφάνειες των οδών έχουν υλοποιηθεί μπροστά από σχολικά συγκροτήματα, όπως π.χ. στην οδό Όθωνος μεταξύ των οδών Θ. Μιλήσιου και Πυθαγόρα.

Τα μέσα σταθερής τροχιάς που διέρχονται από το Δήμο Κηφισιάς είναι η Γραμμή 1 του ΗΣΑΠ που εξασφαλίζει την άμεση σύνδεση με το κέντρο της Αθήνας αλλά και με το λιμάνι του Πειραιά. Εντός του Δήμου υπάρχουν δύο στάσεις, η στάση “Κηφισιά” που αποτελεί τερματικό σταθμό της γραμμής ΗΣΑΠ, με υπερτοπική σημασία και η στάση “ΚΑΤ” που βρίσκεται στα όρια του Δήμου Κηφισιάς με το Δήμο Αμαρουσίου.

Ο Δήμος Κηφισιάς εξυπηρετείται, επίσης, από δίκτυο δρομολογίων των αστικών συγκοινωνιών του ΟΑΣΑ αλλά και από ΚΤΕΛ. Από το Δήμο διέρχονται συνολικά 21 λεωφορειακές γραμμές του ΟΑΣΑ οι οποίες πραγματοποιούν στάσεις στο μεγαλύτερο τμήμα του. Τα ΚΤΕΛ διέρχονται είτε από την Εθνική Οδό, είτε από την Πλατεία Κηφισιάς.

Στόχευση

Στόχος είναι στις τρεις Δημοτικές Ενότητες να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ήπιων μορφών μετακίνησης, με ενίσχυση των ΜΜΜ (ώστε να μειωθεί η χρήση ΙΧ και τα αντίστοιχα προβλήματα στάθμευσης), με σύνδεση του δικτύου με τους πόλους έλξης του Δήμου (όπως σχολεία, χώρους άθλησης, Διοικητικές Υπηρεσίες, Δημαρχείο, πλατείες/ πάρκα, χώρους πολιτισμού, κλπ.).

Επιδίωξη είναι η σύνδεση και η ενότητα όλων των ΔΕ και των γειτονιών ώστε να ενταχθούν αρμονικά στη λειτουργία της πόλης. Εκτός από τη συγκοινωνιακή σημαντικότητα και την ουσιαστική βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε επίπεδο Δήμου, με τα παραπάνω έργα θα αναβαθμιστεί αισθητικά και περιβαλλοντικά η περιοχή και συνολικά το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων.