Στο Κέντρο Κων/νος Καραμανλής στο Παπάγο ο Άδωνις Γεωργιάδης

0
300
Στο Κέντρο Κων/νος Καραμανλής στο Παπάγο ο Άδωνις Γεωργιάδης
Στο Κέντρο Κων/νος Καραμανλής στο Παπάγο ο Άδωνις Γεωργιάδης

Στο Κέντρο Κων/νος Καραμανλής στο Παπάγο ο Άδωνις Γεωργιάδης

Σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δημήτρης Οικονόμου βρέθηκε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης. Ο Άδωνις Γεωργιάδης βρέθηκε στην συγκέντρωση στο κέντρο Κωνσταντίνος Καραμανλής όπου συνομίλησε με κόσμο και αφουγκράστηκε τους προβληματισμούς τους. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 29 Ιουνίου 2019.

Στο Κέντρο Κων/νος Καραμανλής στο Παπάγο ο Άδωνις Γεωργιάδης
Στο Κέντρο Κων/νος Καραμανλής στο Παπάγο ο Άδωνις Γεωργιάδης
Στο Κέντρο Κων/νος Καραμανλής στο Παπάγο ο Άδωνις Γεωργιάδης
Στο Κέντρο Κων/νος Καραμανλής στο Παπάγο ο Άδωνις Γεωργιάδης
Στο Κέντρο Κων/νος Καραμανλής στο Παπάγο ο Άδωνις Γεωργιάδης
Στο Κέντρο Κων/νος Καραμανλής στο Παπάγο ο Άδωνις Γεωργιάδης
Στο Κέντρο Κων/νος Καραμανλής στο Παπάγο ο Άδωνις Γεωργιάδης
Στο Κέντρο Κων/νος Καραμανλής στο Παπάγο ο Άδωνις Γεωργιάδης

τ ι ς π ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ τ ι ς π ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ