Πρόγραμμα Πανηγύρεως του Ι. Παρεκκλησίου Αγίας Ειρήνης

0
245
Πρόγραμμα Πανηγύρεως του Ι. Παρεκκλησίου Αγίας Ειρήνης
Πρόγραμμα Πανηγύρεως του Ι. Παρεκκλησίου Αγίας Ειρήνης
Πρόγραμμα Πανηγύρεως του Ι. Παρεκκλησίου Αγίας Ειρήνης
Πρόγραμμα Πανηγύρεως του Ι. Παρεκκλησίου Αγίας Ειρήνης

Το Πρόγραμμα Πανηγύρεως του Ιερού Παρεκκλησίου Αγίας Ειρήνης (παλαιός Ναός) το Σάββατο 4 και Κυριακή 5 Μαΐου