Πρόγραμμα Πανηγύρεως του Ι. Παρεκκλησίου Αγίας Ειρήνης

0
159
Πρόγραμμα Πανηγύρεως του Ι. Παρεκκλησίου Αγίας Ειρήνης
Πρόγραμμα Πανηγύρεως του Ι. Παρεκκλησίου Αγίας Ειρήνης
διαφήμιση
Πρόγραμμα Πανηγύρεως του Ι. Παρεκκλησίου Αγίας Ειρήνης
Πρόγραμμα Πανηγύρεως του Ι. Παρεκκλησίου Αγίας Ειρήνης

Το Πρόγραμμα Πανηγύρεως του Ιερού Παρεκκλησίου Αγίας Ειρήνης (παλαιός Ναός) το Σάββατο 4 και Κυριακή 5 Μαΐου