Παρουσίαση βιβλίου στην Βίλα Σαλίγκαρου στον Χολαργό

0
276
Παρουσίαση βιβλίου στην Βίλα Σαλίγκαρου στον Χολαργό
Παρουσίαση βιβλίου στην Βίλα Σαλίγκαρου στον Χολαργό

 

Παρουσίαση βιβλίου στην Βίλα Σαλίγκαρου στον Χολαργό
Παρουσίαση βιβλίου στην Βίλα Σαλίγκαρου στον Χολαργό

Την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 και ώρα 19.00 -21.00, θα πραγματοποιηθεί η παροσυίαση του βιβλίου “Ινδικοπλεύστης” από τη Λογοτεχνική Συντροφιά “Λάσχη Ανάγνωσης” στη Βίλα  Σαλίγκαρου (Αετιδέων 64).

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

  1. Η ζωή και το έργο του Γιώργου Βέη από τη Μαρίνα Λυκούδη-Σημαντηράκη.
  2.  Παρουσίαση του βιβλίου ΙΝΔΙΚΟΠΛΕΥΣΤΗΣ από την Ελένη Λάππα-Οικονόμου.
  3.  Συζήτηση με τον συγγραφέα Γιώργο Βέη.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ:  Ελένη Λάππα – Οικονόμου, φιλόλογος- συγγραφέας  τηλ. 210.6540192

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ:  Ελένη Λάππα-Οικονόμου, Μαρία Δημητριάδου, Γεωργία Παπανικολάου, Μαρίνα Λυκούδη-Σημαντηράκη, Αφροδίτη Παππά, Ρούλα Περαντωνάκη, Μαίρη Παπαδουκάκη, Μπέττυ Κιούττα, Βαρβάρα Βραδή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δημοτική Βιβλιοθήκη, Αγαμέμνονος 4,  Χολαργός, 210.6540948

τ ι ς π ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ ι α τ η ν ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η κ α ι τ η ν α ν α ν έ ω σ η τ η ς θ η τ ε ί α ς, ώ σ τ ε ν α   υ ν ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω πα   υ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω πα   υ νν