Κυκλοφόρησε ο Κήρυκας Παπάγου -Χολαργού για τον μήνα Ιούνιο

0
178
Κήρυκας Παπάγου - Χολαργού Ιουνίου 2019
Κήρυκας Παπάγου - Χολαργού Ιουνίου 2019
διαφήμιση
Κήρυκας Παπάγου - Χολαργού Ιουνίου 2019
Κήρυκας Παπάγου – Χολαργού Ιουνίου 2019

Κυκλοφόρησε ο Κήρυκας Παπάγου -Χολαργού για τον μήνα Ιούνιου

Δείτε το νέο φύλλο της εφημερίδας Κήρυκας Παπάγου – Χολαργού για τον μήνα Ιούνιο.

Πατώντας στο ling που ακολουθεί μπορείτε να διαβάσετε πρώτοι την εφημερίδα Κήρυκας Παπάγου – Χολαργού που μόλις κυκλοφόρησε μπορείτε να την βρείτε και να την ξεφυλλίσετε είτε σε καταστήματα στον δήμο Παπάγου – Χολαργό είτε σας έχει έρθει στο σπίτι σας. Συνολικά η εφημερίδα τυπώνεται σε 10.000 αντίτυπα.

Διαβάστε την

Εφημερίδα 07-06-20192

τ ι ς π ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ τ ι ς π ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ