Η Κλασική Μουσική Κοντά Σου από το 2ο και 3ο Δημοτικό Παπάγου

0
150
Η Κλασική Μουσική Κοντά Σου από το 2ο και 3ο Δημοτικό Παπάγου
Η Κλασική Μουσική Κοντά Σου από το 2ο και 3ο Δημοτικό Παπάγου
Η Κλασική Μουσική Κοντά Σου από το 2ο και 3ο Δημοτικό Παπάγου
Η Κλασική Μουσική Κοντά Σου από το 2ο και 3ο Δημοτικό Παπάγου

Η Κλασική Μουσική Κοντά Σου από το 2ο και 3ο Δημοτικό Παπάγου

Μια διαφορετική βραδιά θα ζήσουν όσοι βρεθούν την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019 στον 2ο και 3ο Δημοτικό σχολείο Παπάγου αφού θα απολαύσουν την υπέροχη ορχήστρα από το Ωδείο Αθηνών.

Δείτε την πρόσκληση για περισσότερες λεπτομέρειες

Σας περιμένουμε όλους για μία μαγική βραδιά με την ορχήστρα ACADEMICA του Ωδείου Αθηνών, στο προαύλιο του Σχολείου μας (2ο & 3ο Δημοτικά Σχολεία Παπάγου), την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019 και ώρα 20.30. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη!

Η Κλασική Μουσική Κοντά Σου από το 2ο και 3ο Δημοτικό Παπάγου
Η Κλασική Μουσική Κοντά Σου από το 2ο και 3ο Δημοτικό Παπάγου
Η Κλασική Μουσική Κοντά Σου από το 2ο και 3ο Δημοτικό Παπάγου
Η Κλασική Μουσική Κοντά Σου από το 2ο και 3ο Δημοτικό Παπάγου
Σ τ ι ς π ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ ι α τ η ν ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η κ α ι τ η ν α ν α ν έ ω σ η τ η ς θ η τ ε ί α ς, ώ σ τ ε ν α   υ ν ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω π ο ι τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω π ο ι τ η