Έκθεση ζωγραφικής του Χρήστου Τσαντήλα «MYSTIFY»

0
134
Έκθεση-ζωγραφικής-«MYSTIFY»-Παπάγου-–-Χολαργού
Έκθεση-ζωγραφικής-«MYSTIFY»-Παπάγου-–-Χολαργού

 

Έκθεση-ζωγραφικής-«MYSTIFY»-Παπάγου-–-Χολαργού
Έκθεση-ζωγραφικής-«MYSTIFY»-Παπάγου-–-Χολαργού

Έκθεση ζωγραφικής του Χρήστου Τσαντήλα «MYSTIFY»

Μια διαφορετική έκθεση ζωγραφικής αντίκρισαν όσοι βρέθηκαν στο δημαρχείο Παπάγου – Χολαργού την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 εικόνες περίεργες με μία διαφορετική ματιά της καθημερινότητας ήταν η έκθεση ζωγραφικής του μπορεί να βρει κάποιος και να επισκεφθεί έως και την Κυριακή 9 Ιουνίου από της 6 το απόγευμα έως και της 9. Η έκθεση ζωγραφικής είναι του Χρήστου Τσαντήλα με ονομασία MYSTIFY. 

Θα πρέπει να αναφέρουμε πως ο ζωγράφος στα έργα του υπογράφει με το CH2 την χημική ένωση του Μεθυλένιο το οποίο για όσους δεν γνωρίζουν, το μεθυλένιο ή καρβένιο είναι οργανική ένωση με χημικό τύπο CH₂. Είναι ένα άχρωμο αέριο που φθορίζει στο μέσο υπέρυθρο εύρος, και εξακολουθεί να υπάρχει μόνο σε διάλυμα ή ως ένα σύμπλοκο εγκλεισμού. Το μεθυλένιο είναι το απλούστερο από τα καρβένια. Αν έχει δώσει το όνομα στους πίνακες με αυτή την ιδιότητα. Αλλιώς είναι κάτι που ο ίδιος γνωρίζει…

Έκθεση-ζωγραφικής-«MYSTIFY»-Παπάγου-–-Χολαργού
Έκθεση-ζωγραφικής-«MYSTIFY»-Παπάγου-–-Χολαργού
Έκθεση-ζωγραφικής-«MYSTIFY»-Παπάγου-–-Χολαργού
Έκθεση-ζωγραφικής-«MYSTIFY»-Παπάγου-–-Χολαργού
Έκθεση-ζωγραφικής-«MYSTIFY»-Παπάγου-–-Χολαργού
Έκθεση-ζωγραφικής-«MYSTIFY»-Παπάγου-–-Χολαργού
Έκθεση-ζωγραφικής-«MYSTIFY»-Παπάγου-–-Χολαργού
Έκθεση-ζωγραφικής-«MYSTIFY»-Παπάγου-–-Χολαργού
Έκθεση-ζωγραφικής-«MYSTIFY»-Παπάγου-–-Χολαργού
Έκθεση-ζωγραφικής-«MYSTIFY»-Παπάγου-–-Χολαργού
Έκθεση-ζωγραφικής-«MYSTIFY»-Παπάγου-–-Χολαργού
Έκθεση-ζωγραφικής-«MYSTIFY»-Παπάγου-–-Χολαργού
Έκθεση-ζωγραφικής-«MYSTIFY»-Παπάγου-–-Χολαργού
Έκθεση-ζωγραφικής-«MYSTIFY»-Παπάγου-–-Χολαργού
Έκθεση-ζωγραφικής-«MYSTIFY»-Παπάγου-–-Χολαργού
Έκθεση-ζωγραφικής-«MYSTIFY»-Παπάγου-–-Χολαργού

Σ τ ι ς π ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ ιπ ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ ιπ ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ ι