Δήμαρχος Πεντέλης: Ανοιχτή επιστολή για τις απ’ ευθείας αναθέσεις μελετών

0
416
Ακολουθήστε μας στα social media

Δήμαρχος Πεντέλης: Ανοιχτή επιστολή για τις απ’ ευθείας αναθέσεις μελετών

Δήμαρχος Πεντέλης:Κριτική για τον τρόπο που επέλεξε η διοίκηση του Δήμου Πεντέλης για την απ’ ευθείας ανάθεση μελετών για σοβαρά έργα του Δήμου ασκεί η δρ. Αριχτέκτων Πολεοδόμος Έφη Καραθανάση.

Μέσω ανοιχτής επιστολής που απευθύνει στη δήμαρχο Δήμητρα Κεχαγιά, η κ. Καραθανάση αναφέρει:

Κυρία Δήμαρχε,

Ο Δήμος Πεντέλης στις 11.08.2020 προκήρυξε πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων για το έτος 2020 ενδιαφερομένων μελετητών ανά κατηγορίες Έργων, σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ ΔΝΣγ/οικ.15299/ΦΝ 466, δηλαδή με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω της διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης.

Dimarxos Pentelis: Anoixti epistoli gia tis apA eftheias anatheseis meletwn
Dimarxos Pentelis: Anoixti epistoli gia tis apA eftheias anatheseis meletwn

Κάλεσε τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους του Δήμου Πεντέλης σε μία ή περισσότερες από τις αναφερόμενες στην προκήρυξη κατηγορίες Μελετών. Μεταξύ των άλλων περιλαμβάνονται οι κατηγορίες:

  • Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες (κατ.1).
  • Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες (κατ. 2).
  • Δασικές Μελέτες (κατ 24).

Σύμφωνα με το προαναφερθέν άρθρο 118 του 4412/16, δεν είναι απαραίτητη η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για τη διαδικασία της δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης και καθορίζεται:

  • ο χαρακτήρας της προκήρυξης, δηλαδή απ’ ευθείας ανάθεση,
  • η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ,
  • η περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της.

Στην προκήρυξη όμως δεν περιγράφεται το αντικείμενο της σύμβασης και όπως αναφέρεται, αν παραβιασθεί η υποχρέωση της προαναφερθείσας παρ. 3, η σύμβαση είναι αυτοδίκαια άκυρη.

Κυρία Δήμαρχε,

η προκήρυξη που υπογράψατε είναι επομένως τρωτή μιας και δεν περιγράφεται το αντικείμενο της σύμβασης. Από τις κατηγορίες μελετών που αναφέρονται -1,2και 24 – διαφαίνεται το αντικείμενο, αλλά δεν κατονομάζεται ρητά(;). Διαφαίνεται ότι επιδιώκονται κάποιοι αποχαρακτηρισμοί με τις δασικές μελέτες (κατ. 24).

Μοιραία λοιπόν γεννώνται τα ερωτήματα:

Με ποια κριτήρια; την προστασία του περιβάλλοντος;

Με ποιον σκοπό; την αποκατάσταση του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος ή την αγνόησή του; Την αστική αειφόρο ανάπτυξη με ισότιμους και ομόλογους τους τρεις πυλώνες της -την οικονομική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, την εδαφική και κοινωνική συνοχή- ή την (προ)«μελετημένη» εγκατάλειψη του περιβάλλοντος με μια ακόμα «πληγή» αποχαρακτηρισμού στο Πεντελικό;

Κι αν για το Δήμο, κ. Δήμαρχε, αυτή είναι μια σοβαρή υπόθεση, θα ήθελα μια εξήγηση:

Γιατί καταφεύγετε στο προαναφερθέν άρθρο 118 με απευθείας αναθέσεις και όχι με κανονικές διαδικασίες διαγωνισμών, όπου κρίνεται η επάρκεια των αναδόχων και επιλέγονται οι καλύτεροι, όπου κρίνεται η τεχνική και η οικονομική τους προσφορά, με σωστούς υπολογισμούς αμοιβών;

Γιατί καταφεύγετε σε δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις και όχι σε αξιολόγηση;