ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΚΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Α.Π.Ο. ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ

0
552
ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΚΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Α.Π.Ο. ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΚΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Α.Π.Ο. ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ

 Για να εξυπηρετήσουμε τους μικρούς μας φίλους  ο Α.Π.Ο. ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ δημιούργησε  νέο Τμήμα Νηπίων, το οποίο θα λειτουργεί κάθε Σάββατο για μισή ώρα, από τις 17.30 έως τις 18.00.

   Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να προετοιμάσει τους μικρούς μαθητές για την ομαλή ένταξή τους στα Τμήματα του Βασικού Κορμού Μαθημάτων τα οποία λειτουργούν Τετάρτη και Σάββατο σύμφωνα με το παρακάτω ωράριο:

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΟΡΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΚΥΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

            Αρχαρίων Νηπίων: Σάββατο: 17.30-18.00.

            Αρχαρίων: Τετάρτη – Σάββατο: 18.00 – 19.00.

            Ημιπροχωρημένων: Τετάρτη – Σάββατο: 18.40 – 20.30.

            Προχωρημένων και Ενηλίκων: Τετάρτη: 20.00 – 21.30.

            Προχωρημένων και Ενηλίκων: Σάββατο: 20.00 – 22.30.

Tηλέφωνο Επικοινωνίας 210-65.24.094

Ιστοσελίδα http://a-p-o-aigli-papagoy1.webnode.gr/