Τον Βίκτωρα Καρακατσάνη απέκτησε ο Α.Σ. Παπάγου

0
79
Τον Βίκτωρα Καρακατσάνη απέκτησε ο Α.Σ. Παπάγου
Τον Βίκτωρα Καρακατσάνη απέκτησε ο Α.Σ. Παπάγου
διαφήμιση

Τον Βίκτωρα Καρακατσάνη απέκτησε ο Α.Σ. Παπάγου

Ο Α.Σ. ΠΑΠΑΓΟΥ ανακοινώνει την απόκτηση του καλαθοσφαιριστή ΒΙΚΤΩΡΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ καθώς και την ανανέωση της συνεργασίας με τον καλαθοσφαιριστή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΖΗΣΗ.

Τον Βίκτωρα Καρακατσάνη απέκτησε ο Α.Σ. Παπάγου
Τον Βίκτωρα Καρακατσάνη απέκτησε ο Α.Σ. Παπάγου

Το Δ.Σ. του συλλόγου εύχεται και στους δυο αθλητές να έχουν μία καλή αγωνιστική σεζόν.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΒΙΚΤΩΡΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
Ημερομηνία γέννησης: 1999
Ύψος: 1.93
Θέσεις: 1-2 (Γκαρντ)
Προηγούμενες ομάδες: Καλαθοσφαίριση Αγίας Παρασκευής, ΑΣΕ Δούκας.

Τον Βίκτωρα Καρακατσάνη απέκτησε ο Α.Σ. Παπάγου
Τον Βίκτωρα Καρακατσάνη απέκτησε ο Α.Σ. Παπάγου

ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά

« Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ ι α τ η ν ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η κ α ι τ η ν α ν α ν έ ω σ η τ η ς θ η τ ε ί α ς, ώ σ τ ε ν α   υ ν ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω π ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω π ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ