Μήνυμα Ηλία Αποστολόπουλου για Πανελλήνιες εξετάσεις

0
233
Μήνυμα Ηλία Αποστολόπουλου για Πανελλήνιες εξετάσεις
Μήνυμα Ηλία Αποστολόπουλου για Πανελλήνιες εξετάσεις

Μήνυμα Ηλία Αποστολόπουλου για Πανελλήνιες εξετάσεις

Αυτό είναι το μήνυμα του Ηλία Αποστολόπουλου δημάρχου Παπάγου – Χολαργού για τις πανελλήνιες εξετάσεις που ξεκίνησαν σήμερα Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 σε όλη την Ελλάδα.

Μήνυμα Ηλία Αποστολόπουλου για Πανελλήνιες εξετάσεις
Μήνυμα Ηλία Αποστολόπουλου για Πανελλήνιες εξετάσεις

“Καλή επιτυχία σε όλες τις μαθήτριες και τους μαθητές που ξεκινούν σήμερα τις πανελλήνιες εξετασεις.
Σας εύχομαι ηρεμία, νηφαλιότητα και αυτοπεποίθηση, ώστε να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε στην πρώτη μεγάλη δοκιμασία της ζωής σας, που δεν είναι όμως και η μοναδική σας ευκαιρία για να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα.
Η ζωή είναι μπροστά σας. 
Συνεχίστε να διεκδικείτε τα “θέλω” σας, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις σας και με όπλο τη φλόγα της ψυχής σας”

Ηλίας Αποστολόπουλος
Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού

Σ τ ι ς π ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ ι α τ η ν ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η κ α ι τ η ν α ν α ν έ ω σ η τ η ς θ η τ ε ί α ς, ώ σ τ ε ν α   υ ν ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω π ο ι τ η ς