Τρίτη, 7 Ιουλίου, 2020
1
Αρχική Εφημερίδα

Εφημερίδα

Εφημερίδα Παπάγου-Χολαργού τα πάντα που έχουν να κάνουμε με τον δήμο Παπάγου -Χολαργό είναι εδώ. Ειδήσεις επικαιρότητα προβλήματα, προβληματισμοί, παράπονα, γενικότερα ότι συμβαίνει γύρο μας η Βόρεια Γειτονιά σας δίνει την δυνατότητα να τα μαθαίνετε πρώτοι μέσα από την εφημερίδα Κήρυκας Παπάγου – Χολαργού.

τ ι ς π ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ