ΒΒQ από το 1ο Σύστημα Χολαργού. Εσύ θα το χάσεις;

0
154
ΒΒQ από το 1ο Σύστημα Χολαργού. Εσύ θα το χάσεις;
ΒΒQ από το 1ο Σύστημα Χολαργού. Εσύ θα το χάσεις;

ΒΒQ από το 1ο Σύστημα Χολαργού. Εσύ θα το χάσεις;

ΗΡΘΕ Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΙΓΜΗ! Το καθιερωμένο BBQ του 1ου Συστήματος Χολαργού έφτασε…Εσύ θα το χάσεις;
Έλα να γίνουμε μια παρέα όλοι μαζί σε μια βραδιά που επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις…
Μουσική, χορός και πολύ φαΐ θα σε περιμένουν!!!
Στις 22:00 θα πραγματοποιηθεί κλήρωση με δώρα. Θα αφήσεις άλλους να πάρουν τα δώρα

ΒΒQ από το 1ο Σύστημα Χολαργού. Εσύ θα το χάσεις;
ΒΒQ από το 1ο Σύστημα Χολαργού. Εσύ θα το χάσεις;

τ ι ς π ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ ι α τ η ν ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η κ α ι τ η ν α ν α ν έ ω σ η τ η ς θ η τ ε ί α ς, ώ σ τ ε ν α   υ ν ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω πα   υ ν τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω πα   υ ν τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ