Πρόσληψη Ανέργων ΑμεΑ Σε Ιδιωτικές και Δημοτικές Επιχειρήσεις.

0
572
Πρόσληψη Ανέργων ΑμεΑ Σε Ιδιωτικές και Δημοτικές Επιχειρήσεις
Πρόσληψη Ανέργων ΑμεΑ Σε Ιδιωτικές και Δημοτικές Επιχειρήσεις

Πρόσληψη Ανέργων ΑμεΑ Σε Ιδιωτικές και Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 38839 /838 /22.08.17  που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2963/29.08.2017 τεύχος Β’, καταρτίστηκε ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο.

 

Το πρόγραμμα αυτό για την απασχόληση ΑμεΑ, απευθύνεται σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις αλλά και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, εφόσον δεν έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού τους κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 

Στην ίδια ΚΥΑ καταρτίστηκε πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ). Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα της ΚΥΑ για την πρόσληψη ΑμεΑ.

 

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά σε ΑμεΑ που ζουν στο Χολαργό και Παπάγου και όχι μόνο. Επιπλέον επισημάνουμε τα παρακάτω:

α. Το πρόγραμμα αφορά σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που επιχορηγούνται από αυτό για την πρόσληψη ΑμεΑ. Επιχειρήσεις τέτοιες υπάρχουν και στο Χολαργό.

β. Δημοτικές επιχειρήσεις που επίσης επιχορηγούνται από αυτό για την πρόσληψη ΑμεΑ. Τέτοιες δεν έχουμε στο Χολαργό. Υπάρχουν όμως σε άλλους Δήμους.

γ. Οι άνεργοι δεν υποβάλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια Υπηρεσία και πιο συγκεκριμένα από το Γραφείο Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων(ΚΠΑ2).

δ. Η υποβολή του συστατικού σημειώματος άρχισε στις 21 Σεπ. 2017, γίνεται με βάση τις επαγγελματικές επιλογές των ανέργων όπως έχουν καταγραφεί στο Ατομικό Σχέδιο Δράσης τους και θα ολοκληρωθεί όταν συμπληρωθεί ο αριθμός.

 

Αναλυτικότερα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν τους όρους, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και της υλοποίησης του προγράμματος από το Δήμο ή τη δημόσια πρόσκληση που είναι ανηρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ(www.oaed.gr).

Ο Κώστας – Πολυχρόνης Τίγκας επικεφαλής της παράταξης και τα στελέχη της Ανεξάρτητης Ενωτικής Κίνησης, παρακολουθούν στενά τις πάσης φύσεως εκδιδόμενες ΚΥΑ που αφορούν προσλήψεις προσωπικού και θα σας ενημερώνουν με κάθε λεπτομέρεια.