ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α

0
499
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α

Καλείστε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 27/06/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30μ.μ. στα γραφεία του Κ.Α.Π.Η. (Αγαμέμνονος 4,  Χολαργός), προκειμένου να συζητηθούν και αποφασιστούν τα κάτωθι θέματα της Ημερησίας Διατάξεως:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α

 1. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών διατροφής.
 2. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και παροχής ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού.
 3. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για βελτιώσεις στην Ιστοσελίδα του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.
 4. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια επαγγελματικού λαχανοκόπτη για τις ανάγκες του Α΄ Τμήματος Προσχολικής Αγωγής.
 5. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Τηλεκοντρόλ της γκαραζόπορτας του κτιρίου που στεγάζεται το Υγειονομικό Τμήμα.
 6. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια εκδήλωσης του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α..
 7. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τετρασέλιδων έγχρωμων εντύπων για υπερηχοτομογράφο, φακέλων Α4 και Α5 για το Υγειονομικό Τμήμα.
 8. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια σε Τραπεζάκια για το Τμήμα Κ.Α.Π.Η.
 9. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενθύμιων αποφοίτησης διδακτικού έτους 2016-17 για τα παιδιά των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.
 10. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ψυγείου συντήρησης τροφίμων για τις ανάγκες του 4ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Χολαργού.
 11. Έγκριση εθελοντικής προσφοράς εργασίας Ψυχολόγου στα Πολυϊατρεία Παπάγου-Χολαργού.
 12. Ορισμός επιτροπής για: α) άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 (Όργανα διενέργειας δημοπρασιών) που αφορά στην εκποίηση, αγορά ή εκμίσθωση των Κινητών και Ακινήτων και β) άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 που αφορά στην εκτίμηση Κινητών και Ακινήτων του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α..
 13. Συγκρότηση επιτροπής αχρήστευσης υλικού.
 14. Έγκριση απαλλαγής κόστους εγγραφής νηπίου.
 15. Επιστροφή χρημάτων σε γονέα του Α΄ Τμήματος Προσχολικής Αγωγής .
 16. Έγκριση αποδοχής δωρεάς.
 17. Έγκριση δαπάνης, τεχνικών προδιαγραφών και δέσμευσης πίστωσης για έξοδα δημοσίευσης προκηρύξεων.
 18. Αποδέσμευση-Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης οικ. έτους 2017.
 19. Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου Παιδικού Σταθμού.

ΠΡΟΣΚ ΛΗΣ Η 10ης ΣΥ Ν Ε ΔΡΙ ΑΣΗ Σ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δ.Ο .Κ.ΜΕ.Π.Α    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.ΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.ΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α