Μήπως ο Δήμαρχος οφείλει κάποιες απαντήσεις για τον Οδοφωτισμό;

0
377
Μήπως ο Δήμαρχος οφείλει κάποιες απαντήσεις για τον Οδοφωτισμό;
Μήπως ο Δήμαρχος οφείλει κάποιες απαντήσεις για τον Οδοφωτισμό;
Μήπως ο Δήμαρχος οφείλει κάποιες απαντήσεις για τον Οδοφωτισμό;
Μήπως ο Δήμαρχος οφείλει κάποιες απαντήσεις για τον Οδοφωτισμό;

Μήπως ο Δήμαρχος οφείλει κάποιες απαντήσεις για τον Οδοφωτισμό;

Πολλές οι απαντήσεις που οφείλει ο Δήμαρχος Παπάγου Χολαργού κ. Αποστολόπουλος στους δημότες μετά τις αποκαλύψεις του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την αντικατάσταση του Οδοφωτισμού.

Γιατί παρουσίασε στο Δημοτικό Συμβούλιο μελέτη με λάθος επιτόκια;

 Πώς έγινε και παρέλειψε να αναφέρει ότι το σύστημα “Αυτοχρηματοδότησης” περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%;

Γιατί προσπαθεί να πείσει τους δημότες ότι η “Αυτοχρηματοδότηση” δεν είναι δανεισμός και ότι ο κατασκευαστής θα εκταμιεύσει 2,6 εκατομμύρια ευρώ προσφορά στον δήμο μας, για την καλή του καρδιά;

Γιατί δίνει 250.000 ευρώ σε Σύμβουλο ενώ οι ίδιες υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ);

Γιατί ανέθεσε μελέτη αποτύπωσης του φωτισμού που είχε ξαναναθέσει πριν από λίγο καιρό;

Από που προκύπτει ότι θα έχουμε σταθερή ετήσια αύξηση κατανάλωσης του Φωτισμού για 12 χρόνια έτσι ώστε να βγει επωφελής η σύμβαση για το δήμο;

Γιατί δεν χρησιμοποίησε το ίδιο σενάριο για να συγκρίνει το σύστημα της “Αυτοχρηματοδότησης” και το σύστημα της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων;

Γιατί απέκρυψε από το Δημοτικό Συμβούλιο ότι για την χρηματοδότηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων παρακρατείται εγγύηση 30% για την καλή εκτέλεση του έργου μέχρι το τέλος της σύμβασης;

Και τελικά γιατί αρνήθηκε να επιτρέψει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων να εκθέσει το δικό του πρόγραμμα στο Δημοτικό Συμβούλιο;

Μήπως ο δήμαρχος οφείλει κάποιες απαντήσεις;