Λυκόβρυση Πεύκη: Ηλεκτρονική Δημόσια Διαβούλευση της Μελέτης

0
297

Λυκόβρυση Πεύκη: Ηλεκτρονική Δημόσια Διαβούλευση της Μελέτης

Λυκόβρυση Πεύκη:Hλεκτρονική Δημόσια Διαβούλευση της Μελέτης «Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Λυκόβρυσης Δήμου Λυκόβρυσης- Πεύκης»

Ο Δήμος Λυκόβρυσης Πεύκης λαμβάνοντας υπόψη:

– το υπ’ αρίθμ. πρωτ/λου 22492/22.06.2020 έγγραφο Δημάρχου Λυκόβρυσης – Πεύκης,

– το υπ’ αρίθμ. πρωτ/λου ΥΠΕΝ/ΔΣΜΠ/39151/413/27.05.2020 έγγραφο του Τμήματος Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής-Δ/νση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του ΥΠΕΝ με θέμα «Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ΔΚ Λυκόβρυσης Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης»

θέτει σε ηλεκτρονική Δημόσια Διαβούλευση το Β1′ Στάδιο της μελέτης «Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) δκ Λυκόβρυσης Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης» προκειμένου να πετύχει τη μέγιστη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων πολιτών και φορέων στη διαμόρφωση των επιλογών, των στόχων και προτεραιοτήτων, στην διάρθρωση των επί μέρους σχεδίων και προγραμμάτων και στην παρακολούθηση της εφαρμογής τους.

Αντικείμενο του Β1 Σταδίου, που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, αποτελεί η παρουσίαση των προτάσεων για τη χωρική οργάνωση, τις χρήσεις γης, την προστασία περιβάλλοντος και την πολεοδομική ρύθμιση των περιοχών του τ. Δήμου Λυκόβρυσης.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει τρεις (3) μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 2α Ιουλίου 2020, ημερομηνία ανάρτησης της μελέτης στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης (https://likovrisipefki.gr/index.php/el/). Τα στοιχεία που αναρτώνται είναι οι χάρτες και το κείμενο της πρότασης.

Ως υπεύθυνος επικοινωνίας και παροχής σχετικής πληροφόρησης ορίζεται η Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης Δήμου όπου θα μπορεί κανείς να αναζητήσει σχετικό αντίγραφο του υλικού της μελέτης (CD-R) αλλά και συμπληρωματικές πληροφορίες.

Οι τυχόν απόψεις που θα κοινοποιηθούν εγγράφως, θα ληφθούν υπόψη για την τελική διαμόρφωση της μελέτης, ώστε να υπάρξει πληρέστερη αντιμετώπιση των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι περιοχές παρέμβασης. Παρακαλούμε για την συμμετοχή σας:

https://likovrisipefki.gr/index.php/el/2017-09-20-11-55-20/item/1047-open3