Ευκαιρία για τους δημότες Πεντέλης να δηλώσουν τα τ.μ. των κατοικιών τους χωρίς επιβαρύνσεις

0
446

Ο Δήμος Πεντέλης ενημερώνει τους δημότες του ότι αναμένεται η δημοσίευση του πολυνομοσχεδίου που ψηφίστηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2019 με τίτλο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» και στη παρ. 2 του  άρθρου 52  του οποίου αναφέρεται ότι:  «2. Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α ́ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020».

Όπως είναι γνωστό, με τη μέχρι σήμερα ισχύουσα νομοθεσία, αν γινόταν διασταύρωση με τα δηλωμένα στο Ε9 τετραγωνικά μέτρα και διαπιστωνόταν ανακολουθία, οι δημότες θα αντιμετώπιζαν αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών τελών για τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους, αλλά και πρόστιμα με προσαυξήσεις, αναφέρει ο Δήμος και καλεί τους πολίτες να εκμεταλλευτούν την παραπάνω νομοθετική ρύθμιση, η οποία έχει ως διορία τις 31 Μαρτίου 2020, με την οποία ουσιαστικά τακτοποιούν τις τυχόν εκκρεμότητες των τετραγωνικών μέτρων της ιδιοκτησία σας  με τον Δήμο.