«Διεκδικούμε Μαζί» με την ΕΣΑμεΑ σε Βριλήσσια και Νέα Σμύρνη

0
161

Στους Δήμους Βριλησσίων και Νέας Σμύρνης θα βρεθούν τα στελέχη της υπηρεσίας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) «Διεκδικούμε μαζί» την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019.

Στα Βριλήσσια θα βρίσκονται στο Κέντρο Κοινότητας (Λεωφ. Πεντέλης 62) από τις 10:00 έως τις 13:00, ενώ στη Νέα Σμύρνη οι δημότες θα μπορούν να τους επισκεφτούν στο Κέντρο Κοινότητας (Ελευθ. Βενιζέλου 18), από τις 13:00 έως τις 15:00.

Στο πλαίσιο των δράσεων της ΕΣΑμεΑ και με σκοπό να εδραιώσει μία άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία και επαφή με τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, η ΕΣΑμεΑ λειτουργεί την υπηρεσία «Διεκδικούμε Μαζί» παρέχοντας καθημερινά πληροφορίες, ενημέρωση, υποστήριξη και ενδυνάμωση, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού εξατομικευμένης παρέμβασης από κοινού με τον κάθε ενδιαφερόμενο. Η υπηρεσία παρέχει επίσης πληροφορίες σε κοινωνικές και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών τόσο για τα δικαιώματα και τις παροχές αναπηρίας όσο και για τη συμβολή του αναπηρικού κινήματος στη διαμόρφωση πολιτικών για την αναπηρία.

Αυτό το διάστημα η ΕΣΑμεΑ έχει αναλάβει πρωτοβουλία ανάπτυξης στενής συνεργασίας με τους Φορείς της Α/ βάθμιας Αυτοδιοίκησης, ώστε η υπηρεσία «Διεκδικούμε Μαζί» να βρεθεί κοντά στους πολίτες και σε όλα τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους.

Λίγα λόγια για την ΕΣΑμεΑ

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) αποτελεί την τριτοβάθμια Οργάνωση των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα και τον αναγνωρισμένο κοινωνικό εταίρο της ελληνικής Πολιτείας στα ζητήματα των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.

Κύρια αποστολή της είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και η προώθηση, προστασία και απόλαυση των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους. Ιδίως όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, αυτά καθιερώνονται με τη Σύμβαση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο επικύρωσε με τον Ν. 4074/2012.

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) οργανώνει συστηματικές εκστρατείες ενημέρωσης της ελληνικής κοινωνίας, προωθεί ταδικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, ασκεί συστηματικό έλεγχο της νομοθεσίας και υποβάλλει προτάσεις με στόχο τη συμπερίληψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τις δράσεις της ΕΣΑμεΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της Συνομοσπονδίας.