Δήμο Βριλησσίων: Καθαρισμός Φρεατίων Υδροσυλλογής Όμβριων Υδάτων.

0
55
Ακολουθήστε μας στα social media

Δήμο Βριλησσίων: Καθαρισμός Φρεατίων Υδροσυλλογής Όμβριων Υδάτων.

Ενόψει της χειμερινής περιόδου, οι προγραμματισμένες εργασίες καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής όμβριων υδάτων συνεχίζονται σταδιακά σε όλο το Δήμο Βριλησσίων.

Σκοπός των εργασιών, πριν την έναρξη των βροχοπτώσεων, είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης απορροής των όμβριων υδάτων κατά τη διάρκεια του χειμώνα, η εξάλειψη των εστιών ρύπανσης και μόλυνσης και το πιο σημαντικό, ο περιορισμός στο ελάχιστο του κινδύνου πρόκλησης πλημμύρας.

Οι εργασίες, οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει από τη Λεωφόρο Πεντέλης συνεχίζονται να εκτελούνται διαδοχικά από τα νοτιότερα φρεάτια και τις διαμήκεις σχάρες υδροσυλλογής της πόλης (οδός Αττικής) προς τα βορειότερα.