Δήµος Κηφισιάς: Συγκρότηση της «Δηµοτικής Επιτροπής Ισότητας»

0
129
διαφήμιση

 

Δήµος Κηφισιάς: Συγκρότηση της «Δηµοτικής Επιτροπής Ισότητας»

Δήµος Κηφισιάς:Στη  συγκρότηση της Δηµοτικής Επιτροπής Ισότητας  Δήµου Κηφισιάς προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς, την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020. Παράλληλα ενέκρινε το σχέδιο του Κανονισµού Λειτουργίας της Δηµοτικής Επιτροπής Ισότητας (ΔΕΠΙΣ).

Δήµος Κηφισιάς: Συγκρότηση της «Δηµοτικής Επιτροπής Ισότητας»
Δήµος Κηφισιάς: Συγκρότηση της «Δηµοτικής Επιτροπής Ισότητας»

Μέλη της Επιτροπής Ισότητας Δήμου Κηφισιάς

Η Δηµοτική Σύµβουλος Αγγελική Παπάζογλου ως Πρόεδρο της Επιτροπής.

Η Δηµοτική Σύµβουλος  Σοφία Πάντου εκ µέρους των λοιπών Παρατάξεων του Δηµοτικού Συµβουλίου.

Η προϊσταµένη της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Σµαράγδα Πετρίδου, ως υπάλληλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε αναπληρώτρια την  Μαριάννα Αναγνωστοπούλου, αναπληρώτρια προϊσταµένη του Τµήµατος Πολιτικών Ισότητας των φύλων, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς.

Η  Ευαγγελία Σωτηροπούλου, ως τακτικό µέλος της ΔΕΠΙΣ, εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήµου.

Η   Εριφύλη Γαλλή ως τακτικό µέλος της ΔΕΠΙΣ, εκπρόσωπος τοπικού επαγγελµατικού/εµπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης και ως αναπληρωµατικό µέλος η  Βάλια Παπαδηµητρίου.

Η   Ευθυµία Ιωαννίδου ως τακτικό µέλος της ΔΕΠΙΣ, εκπρόσωπος τοπικού γυναικείου / φεµινιστικού συλλόγου / φεµινιστικής οργάνωσης ή µη κυβερνητικής οργάνωσης µε δράση στα θέµατα της ισότητας των φύλων και ως αναπληρωµατικό µέλος η  Χαρά Βλαστάρη – Διοβουνιώτου.

Η   Λάουρα Αλιµπράντη και ο Χρήστος Μαντάς ως εµπειρογνώµονες δηµότες µε ισότιµη εκπροσώπηση των φύλων.

Η διάρκεια της θητείας της Δηµοτικής Επιτροπής Ισότητας ορίζεται στα 2,5 έτη κατ’ αναλογία της Δηµοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του Ν. 3852/2010)

Δείτε την σχετική απόφαση (εδώ)