Πωλούνται Τασάκια κρυστάλλινα σε υπέροχα σχέδια

0
1469
Πωλούνται Τασάκια κρυστάλλινα σε υπέροχα σχέδια
Πωλούνται Τασάκια κρυστάλλινα σε υπέροχα σχέδια
Ακολουθήστε μας στα social media

Πωλούνται Τασάκια κρυστάλλινα σε υπέροχα σχέδια

Πωλούνται αυτά τα υπέροχα κρυστάλλινα τασάκια για 14 € το ένα. Η αρχική τους τιμή ήταν 20 ευρώ το τεμάχιο. Η παραλαβή θα γίνει στο μετρό του Χολαργού. Περισσότερες λεπτομέρειες αν σας ενδιαφέρει μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Κατερίνα Λουκου.
Πωλούνται Τασάκια κρυστάλλινα σε υπέροχα σχέδια
Πωλούνται Τασάκια κρυστάλλινα σε υπέροχα σχέδια

τ ι ς π ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ ι α τ η ν ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η κ α ι τ η ν α ν α ν έ ω σ η τ η ς θ η τ ε ί α ς, ώ σ τ ε ν α   υ ν ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω πα   υ ν α   υ ν ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω πα   υ ν