Νέα καταγγελία Κώστα Τίγκα για τα ψηφοδέλτια Παπάγου – Χολαργού

0
1083
Ακολουθήστε μας στα social media

Νέα καταγγελία Κώστα Τίγκα για τα ψηφοδέλτια Παπάγου – Χολαργού

Νέα καταγγελία Κώστα Τίγκα την ώρα που ήταν παρόν ήρθαν ψηφοδέλτια στο έφτασαν σε εκλογικό κέντρο στο 1604 Β το γυμνάσιο Παπάγου  εκλογικό τμήμα  και αντί να είναι για το Παπάγου ήταν για τον Χολαργό. Τελικά το λάθος είναι του δήμου ή όχι ;

Κανένας έλεγχος από τον δήμο Παπάγου – Χολαργού καταγγέλλει ο κ. Τίγκας 

τ ι ς π ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ ι α τ η ν ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η κ α ι τ η ν α ν α ν έ ω σ η τ η ς θ η τ ε ί α ς, ώ σ τ ε ν α   υ ν ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω πα   υ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω πα   υ νν