Ιδέες από τον Μπάμπη Στάικο για 2ο Γυμνάσιο -Λύκειο Χολαργού

0
98
Ιδέες από τον Μπάμπη Στάικο για 2ο Γυμνάσιο -Λύκειο Χολαργού
Ιδέες από τον Μπάμπη Στάικο για 2ο Γυμνάσιο -Λύκειο Χολαργού
Ιδέες από τον Μπάμπη Στάικο για 2ο Γυμνάσιο -Λύκειο Χολαργού
Ιδέες από τον Μπάμπη Στάικο για 2ο Γυμνάσιο -Λύκειο Χολαργού

Ιδέες από τον Μπάμπη Στάικο για 2ο Γυμνάσιο -Λύκειο Χολαργού

Νέες ιδέες και νέες προτάσεις δημιουργούνται από τον Μπάμπη Στάικο υποψήφιο Δημοτικό σύμβουλο στην παράταξη του κ. Τίγκα ΄΄ Για την πόλη που μας αξίζει » για τον 2ο γυμνάσιο και 2ο Λύκειο Χολαργού δείτε την πρόταση

Ιδέες από τον Μπάμπη Στάικο για 2ο Γυμνάσιο -Λύκειο Χολαργού
Ιδέες από τον Μπάμπη Στάικο για 2ο Γυμνάσιο -Λύκειο Χολαργού

Η πρότασή μου για την ανάπλαση , ανακατασκευή και προσθήκη νέας πτέρυγας στο 2ο Γυμνάσιο και 2ο Λύκειο Χολαργού.
Βάσει των διατάξεων του Ν.2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α’), όπως συμπληρώθηκε με το Ν.2240/1994 (ΦΕΚ 153/Α’), ο προγραμματισμός, μελέτη και κατασκευή σχολικών κτηρίων στο νομό Αττικής ενέπιπτε στην αρμοδιότητα του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ Α.Ε.), ενώ στην υπόλοιπη επικράτεια αρμόδιες ήταν οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. Μετά την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» (άρθρο 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/Α’) τα ανωτέρω αντικείμενα μεταβιβάστηκαν από τις καταργηθείσες Ν.Α. στους Δήμους, οι οποίοι παράλληλα ήταν υπεύθυνοι για τη μέριμνα για τη σχολική στέγη για έργα συντήρησης, επισκευής, βελτίωσης υφιστάμενων διδακτηρίων.
Οι εργασίες της κατασκευής θα εκτελούνται κατά τους θερινούς μήνες και τις ημέρες διακοπών επί τρία χρόνια , ενώ τα σχολεία θα είναι κλειστά ώστε να μη διακόπτεται η ομαλή λειτουργία τους. Θα λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και απομόνωσης του χώρου εργασιών.
Τα σχολεία του δήμου μας όπως άλλωστε έχουν καταγγείλει πολλές φορές οι ενώσεις γονέων και κηδεμόνων βρίσκονται σε πολύ άσχημη κατάσταση από άποψη λειτουργικότητας , ασφάλειας , υποδομών. Φιλοδοξία , και επιδίωξή μας είναι να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση δίνοντας μια όψη και μια λειτουργικότητα στα σχολεία μας που αρμόζει σε μια σύγχρονη Ευρωπαϊκή πόλη .

Ιδέες από τον Μπάμπη Στάικο για 2ο Γυμνάσιο -Λύκειο Χολαργού
Ιδέες από τον Μπάμπη Στάικο για 2ο Γυμνάσιο -Λύκειο Χολαργού