Η πρώτη κυρία σε σταυρούς στο Παπάγο Χρύσα Παρίση

0
395
Η πρώτη κυρία σε σταυρούς στο Παπάγο Χρύσα Παρίση
Η πρώτη κυρία σε σταυρούς στο Παπάγο Χρύσα Παρίση
Η πρώτη κυρία σε σταυρούς στο Παπάγο Χρύσα Παρίση
Η πρώτη κυρία σε σταυρούς στο Παπάγο Χρύσα Παρίση

Η πρώτη κυρία σε σταυρούς στο Παπάγο Χρύσα Παρίση

Άλλη μια δυναμική παρουσία για τον δήμο Παπάγου – Χολαργού ο λόγος για την Χρύσα Παρίση η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ κατέκτησε την Τρίτη θέση στο Παπάγο και την πρώτη θέση στις γυναίκες. Μια δυναμική γυναίκα εργατική και με μεγάλο έργο στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Πολλά συγχαρητήρια νομίζω την αξίζατε αυτή την νίκη

ι ς π ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ ι α τ η ν ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η κ α ι τ η ν α ν α ν έ ω σ η τ η ς θ η τ ε ί α ς, ώ σ τ ε ν α   υ ν ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ γ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ