Γυναικεία υπόθεση οι σταυροί στον Χολαργό με πρώτη την Μουντάκη

0
786
Ακολουθήστε μας στα social media

Γυναικεία υπόθεση οι σταυροί στον Χολαργό με πρώτη την Μουντάκη

Για ακόμα μια φορά αποδεικνύετε πως αυτοί που έχουν δουλέψει σκληρά για τον δήμο Παπάγου – Χολαργού ο κόσμος τους στηρίζει. Έτσι και με την περίπτωση του Χολαργού με την Αθανασία Μουντάκη να κατέχει την πρώτη θέση και να αποδεικνύει πως μια γυναίκα μπορεί να είναι και πρώτη σε σταυρούς.

Πολλά συγχαρητήρια κ. Μουντάκη να συνεχίσετε έτσι.

τ ι ς π ρ ώ τ ε ς τ ο υ δ η λ ώ σ ε ι ς έ π ε ι τ α α π ό τ η ν ε π α ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ ο Σ ί μ ο ς Ρ ο ύ σ σ ο ς α ν έ φ ε ρ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά « Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  π ο λ ύ τ ο υ ς δ η μ ό τ ε ς γ ι α τ η ν ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η κ α ι τ η ν α ν α ν έ ω σ η τ η ς θ η τ ε ί α ς, ώ σ τ ε ν α   υ ν ε χ ι σ τ ε ί τ ο έ ρ υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω πα   υ ο α υ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω πα   υυ τ ή ς τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς. Ο ι ά ν θ ρ ω πα   υ ο α