Φιλοθέη Ψυχικό: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης

0
625
Ακολουθήστε μας στα social media

Φιλοθέη Ψυχικό: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης

Φιλοθέη Ψυχικό:Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού, διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης, εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 96.100,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας 119.164,00 €, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: Τροχήλατοι πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων σύμμεικτων, ανακυκλώσιμων [CPV: 44613600-6], εκτιμώμενης αξίας 20.900,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ 2: Σύστημα εναπόθεσης περιττωμάτων ζώων συντροφιάς [CPV: 34928480-6], εκτιμώμενης αξίας 13.500,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ 3: Καλαθάκι επιδαπέδιο [CPV: 44613700-7], εκτιμώμενης αξίας 20.700,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ 4: Σύστημα Υπόγειου κάδου [CPV: 44613800-8], εκτιμώμενης αξίας 41.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Filothei PSyxiko: Promitheia kadwn aporrimmatwn kai anakyklwsis
Filothei PSyxiko: Promitheia kadwn aporrimmatwn kai anakyklwsis
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Α/Α συστήματος: 83436

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31/08/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00

Έγγραφα Διαγωνισμού :
  1. Διακήρυξη
  2. Περίληψη
  3. Προκήρυξη
  4. Τεχνική Περιγραφή
  5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
  6. ΤΕΥΔ
  7. ΤΕΥΔ (επεξεργάσιμη μορφή)
Πηγή ενημέρωσης : Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών, κα. Άννα Ορτεντζάτου.
Επικοινωνήστε μαζί μας
Η boreiageitonia.gr ήρθε με σκοπό να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η ενημέρωση. Σκοπός μας δεν είναι να γίνουμε απλώς «άλλη μία πηγή ενημέρωσης», σκοπός της Βόρειας Γειτονίας είναι να αλλάξει τον δήμο μας… να πάει ένα κλικ μπροστά.
Θέλουμε η λέξη ενημέρωση να αποκτήσει άλλο νόημα, να γίνει πιο άμεση, πιο αξιόπιστη, πιο αδέσμευτη, πιο χαλαρωτική. Φυσικά αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας, μπορούμε όμως να το κάνουμε όλοι μαζί, γι’ αυτό και ζητάμε την δική σας συμβολή. Η Βόρεια Γειτονία εγγυάται ότι η γνώμη σας θα ακουστεί, ότι οι ειδήσεις, που θα μας δίνετε, θα προβάλλονται χωρίς λογοκρισία.
Δεν κρυβόμαστε πίσω από ανωνυμίες, έχουμε παρελθόν και είμαστε περήφανοι γι’ αυτό. Είμαστε εδώ δίπλα στον απλό πολίτη, τον εργαζόμενο, το συνταξιούχο, τον ελεύθερο επαγγελματία, που του πίνουν το αίμα εδώ και χρόνια.
Πάντα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ, με πολλή όρεξη για δουλειά και με πίστη στο ό,τι αγαπάμε μπορούμε να το ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ, να το κάνουμε καλύτερο!!! Σας καλωσορίζουμε στην Βόρεια Γειτονιά Το νέο μεγάλο portal με την υπογραφή της Δήμητρας Κούτρα και των άλλων δημοσιογράφων και τεχνικών.
Επικοινωνία: boreiageitonia@gmail.com